DEDICAŢIA EXCELENŢEI SALE DOAMNEI AMBASADOR ÎN ROMÂNIA HUO YUZHEN PE ALBUMUL MEMORIAL AL EXPOZIŢIEI ,,NOUA FIZIONOMIE A ARTEI CONTEMPORANE A CHINEI"

2013/05/07

       Salut cu căldură  vernisajul în România a expoziţiei ,,Noua fizionomie a artei contemporane a Chinei". Vernisarea acestei expoziţii se constituie ca un eveniment major în domeniul schimburilor şi colaborării culturale între China şi România, reprezintă o fereastră ce favorizează interacţiunea între culturile şi cunoaşterea  reciprocă între popoarele Chinei şi României.

       ,,Noua fizionomie a artei contemporane a Chinei" oferă publicului român un unghi cu totul nou de percepere a Chinei de astăzi. Arta Chinei nu este doar purtătoarea zestrei culturale cu tradiţii de 5000 de ani a naţiunii Huaxia, ea este de asemenea expresia pulsului dezvoltării economiei şi societăţii contemporane în China. În ultimii ani, arta contemporană s-a dezvoltat viguros în China, iar în lume se bucură de tot mai multă admiraţie. Această expoziţie a dat expresie creativităţii artistice a Chinei zilelor noastre, a oglindit observaţiile specifice şi reflecţiile aprofundate ale artiştilor contemporani chinezi faţă de problemele sociale reale. Nutresc convingerea că lucrările expoziţiei vor putea să stârnească un ecou în rândurile publicului român şi că vor oferi artei şansa de a aşterne punţi de comunicare sufletească adâncirii prieteniei tradiţionale dintre China şi România.

       În încheiere, doresc să adresez sincere mulţumiri instituţiilor şi persoanelor din cele două ţări care au depus eforturi mari pentru organizarea acestui vernisaj şi să urez Expoziţiei să se bucure de un deplin succes!

 

 

                                                                                                                               Huo Yuzhen

                                                                                                              Ambasadorul Chinei în România

                                                                                                                                7 mai 2013

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro