Ambasadorul Chinei în România, doamna Jiang Yu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României domnului Klaus Iohannis

2019/04/18

La 16 aprilie 2019, Ambasadorul Chinei în România, doamna Jiang Yu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României domnului Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cele două părți au avut o întâlnire cordială și prietenoasă. Din cadrul Ambasadei Chinei în România a participat și domnul Tu Jiang, Ministru Consilier. Au mai fost prezenți Consilierul Prezidențial pentru Politică Externă, domnul Bogdan Aurescu, Consilierul Prezidențial pentru Protocol, doamna Delia Dinu și Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe, doamna Monica Dorina Gheorghiţă.

Ambasadorul Jiang i-a transmis președintelui Iohannis urările cordiale ale președintelui Xi Jinping, iar acesta și-a exprimat recunoștința și i-a cerut ambasadorului Jiang să transmită urările de bine președintelui Xi Jinping.

Ambasadorul Jiang a spus că prietenia dintre China și România are o istorie îndelungată și aceasta a rezistat testului istoriei și al schimbărilor internaționale. Cele două părți întotdeauna s-au respectat și tratat reciproc ca fiind egale și au mai avut înțelegerea reciprocă și sprijinul privind interesele fundamentale ale fiecăreia, fiind o relație model între state. În ultimii ani, datorită conducerii politice a liderilor celor două țări, datorită inițiativei "Belt and Road" și cooperării în format "16 + 1", relațiile chino-române au continuat să se dezvolte în profunzime, iar cooperarea în diverse domenii s-a accelerat și a obținut rezultate pozitive. Prietenia tradițională dintre China și România este o comoară pentru ambele părți care trebuie prețuită.

Ambasadorul Jiang a menționat că anul acesta marchează cea de-a 70-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre China și România și 15 ani de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre China și România, care are importanta menire de a moșteni trecutul și de a deschide viitorul. Cele două părți ar trebui să profite de oportunitatea istorică și să utilizeze construcția "Belt and Road" și cooperarea în format "16 + 1" drept o platformă pentru a face prietenia tradițională profundă și încrederea reciprocă politică bună între cele două țări să producă mai multe rezultate privind cooperarea pragmatică și schimburile interumane, în beneficiul celor două popoare. Ambasadorul Jiang a mai spus că va consolida schimburile și cooperarea cu guvernul și societatea română în timpul mandatului său și va colabora cu România pentru a pune în aplicare consensul important al liderilor celor două țări și va face eforturi neîntrerupte pentru a accelera avansarea relațiilor chino-române.

Președintele Iohannis i-a spus un bun venit în România ambasadorului Jiang Yu cu ocazia noului său post și a spus că prietenia tradițională dintre România și China, care se reflectă în toate aspectele cooperării bilaterale, are o mare valoare și o influență de anvergură. În ultimii ani, amploarea cooperării în politică, economie, comerț, cultură și alte domenii a fost continuu extinsă, iar nivelul a fost îmbunătățit continuu. Președintele și-a exprimat satisfacția față de ritmul dezvoltării relațiilor româno-chineze. Partea română este dispusă să colaboreze cu partea chineză pentru a promova dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale în cadrul cooperării în format "16 + 1". Președintele României, Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Chinei au menținut o bună comunicare și cooperare și speră că echipele celor două părți vor consolida și mai mult coordonarea și cooperarea și vor contribui și mai mult la promovarea relațiilor bilaterale.

În ceea ce privește relațiile China-UE, ambasadorul Jiang a spus că China a plasat întotdeauna Europa într-o poziție importantă în relațiile sale externe și a susținut întotdeauna procesul de integrare europeană, unitatea UE și auto-îmbunătățirea. Recent, președintele Xi Jinping și premierul Li Keqiang au vizitat în mod succesiv Europa. China și UE au transmis un semnal clar lumii pentru a consolida încrederea reciprocă politică și pentru a aprofunda cooperarea strategică, adăugând o nouă vitalitate Parteneriatului strategic cuprinzător China-UE și sporind încrederea în menținerea multilateralismului. Partea chineză apreciază realizările luate de partea română de la preluarea președinției UE la începutul acestui an și speră că România va continua să joace un rol pozitiv și constructiv în dezvoltarea relațiilor China-UE. Președintele Iohannis a menționat că în calitate de președinție rotativă a UE, România este dispusă să extindă și să aprofundeze relațiile UE-China.

Ambasadorul Jiang a informat, de asemenea, despre dezvoltarea Chinei: în cei 70 de ani de la înființarea Chinei Noi, în special în acei 40 de ani de reformă și deschidere, China a profitat de oportunitatea globalizării economice, a realizat o cooperare reciproc avantajoasă cu toate țările lumii și a creat un miracol de dezvoltare prin muncă grea. China va adera la calea dezvoltării pașnice, va implementa noul concept de dezvoltare, va continua o strategie deschisă de beneficii reciproce și va susține cu fermitate economia mondială deschisă. Toate țările din lume, inclusiv România, sunt binevenite să împărtășească oportunitățile de dezvoltare ale Chinei și să colaboreze pentru a construi o comunitate umană cu un destin comun.

Ambasadorul Jiang a sosit în România în calitate de nou ambasador al Chinei în data de 8 martie 2019 și a prezentat copiile scrisorilor de acreditare domnului Ministru de Externe Teodor Meleșcanu la data de 19 martie.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro