Delegația Comisiei pentru Conservarea Fluviului Galben din cadrul Ministerului Resurselor de Apă din China a vizitat România

2019/04/26

Între 23 și 25 aprilie, directorul Comisiei pentru Conservarea Fluviului Galben din cadrul Ministerului Resurselor de Apă din China, dl Yue Zhongming, a condus o delegație pentru a vizita România și s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor din România, investigând protecția și controlul apelor Dunării. Această vizită este una dintre activitățile importante ale Comisiei pentru Conservarea Fluviului Galben în cadrul Inițiativei ”Belt and Road” și al mecanismului de cooperare dintre China și țările din Europa Centrală și de Est, care vizează promovarea schimburilor pragmatice și a cooperării în domeniul gestionării resurselor de apă și al protecției ecologice în cele două țări.

În dimineața zilei de 24 aprilie, directorul Yue Zhongming s-a întâlnit cu Secretarul de Stat al Ministerului Apelor și Pădurilor din România, dna Adriana Petcu, cu directorul general al Direcției Generale Ape din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, dna Simona Olimpia Negru și cu directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, dl Dorel-Marcel ̇Dume. Cele două părți au făcut schimb de opinii cu privire la politicile, măsurile, realizările și provocările de gestionare a resurselor de apă naționale, precum și la funcționarea sistemului internațional de management al Dunării și au desfășurat o discuție preliminară privind următoarea etapă a cooperării în domeniul conservării apei. Dl director Yue, a prezentat conceptul și practica gestionării resurselor de apă în bazinul hidrografic al Fluviului Galben din China și a propus ca, în cadrul acordului de cooperare dintre China și România în domeniul resurselor de apă, cele două părți să promoveze schimbul de cunoștințe și experiență în domeniul managementului resurselor de apă prin vizite de schimb, cercetare comună, cooperare în proiecte, discuții în cadrul conferințelor și alte forme, sprijinind în mod profesional și garantând gestionarea integrată și protecția ecologică a bazinelor hidrografice din cele două țări. Reprezentanții României au subliniat faptul că China are o experiență bogată în gestionarea resurselor de apă și construcția proiectului de conservare a apei. Partea română speră să trimită o delegație de conservare a apei într-o vizită în China pentru a spori înțelegerea și a promova cooperarea.

La data de 24 aprilie, ambasadorul Chinei în România,dna Jiang Yu, s-a întâlnit în cadrul ambasadei cu directorul Yue Zhongming și delegația acestuia pentru a discuta cooperarea chino-română și chino-europeană în domeniul conservării apei. Ambasadorul Jiang a subliniat că UE acordă o importanță deosebită dezvoltării și utilizării Dunării și a format în mod specific Strategia UE pentru Regiunea Dunării. Aproape 30% din bazinul fluviului Dunărea și 82% din Delta Dunării se află în România, ceea ce o face să fie un participant important în cadrul aceastei strategii. Se speră că Comisia pentru Conservarea Fluviului Galben va consolida cooperarea pragmatică cu România în domeniul protecției și exploatării resurselor de apă, construirii proiectelor de conservare a apei etc. și va promova conexiunea inițiativei "Belt and Road" cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării pentru a ajuta la dezvoltarea relațiilor China-România și China-UE.

În timpul vizitei, compania Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. subordonată Comisiei pentru Conservarea Fluviului Galben a semnat, de asemenea, un acord de cooperare strategică cu Officine Maccaferri S.p.A din Italia pentru ingineria aprovizionării cu apă, inginerie municipală, prevenirea dezastrelor geologice, căi navigabile, poduri și tuneluri etc., în vederea dezvoltării în comun a unor piețe terțe.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro