Academia de Științe Sociale din Shanghai și Academia Română au semnat un memorandum de cooperare

2019/05/10

La data de 9 mai 2019, Academia de Științe Sociale din Shanghai și Academia Română au semnat un memorandum de cooperare la București. Profesorul Zhang Daogen, președinte al Academiei de Științe Sociale din Shanghai, și profesorul Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române, reprezentând cele două țări au semnat memorandumul. Dl. Zhang Jian, consilier pentru știință și tehnologie din cadrul Ambasadei Chinei în România, a fost martorul semnării.

Pe baza memorandumului, cele două părți vor extinde și aprofunda legăturile și cooperarea dintre cele două părți în cercetarea științifică prin vizite reciproce ale savanților, proiecte comune de cooperare, organizarea comună a activităților academice, schimbul de informații științifice și literatură, în special pentru promovarea cercetării comune în domeniul construcției ”Belt and Road”, comerțului internațional, relațiilor internaționale etc.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro