Cercetătorii din cadrul Institutului Contemporan de Relaţii Internaţionale din China au participat la seminare academice în România

2019/06/27

La data de 24 iunie, dl. Feng Zhongping, vicepreședintele Institutelor pentru Relaţiile Internaţionale Contemporane din China (CICIR), a participat la "Masa Rotundă - Dialogul Chino-român pentru Relațiile și Cooperarea Internațională" organizat de New Strategy Center din România, după invitația acestuia. Dialogul reprezintă unul dintre evenimentele de schimburi dintre think-tank-uri dedicat comemorării aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. Cercetătorii ambelor părți au efectuat schimburi aprofundate privind aspecte de interes comun, cum sunt relațiile China-UE, relațiile sino-americane, inițiativa "Belt and Road", formatul de cooperare "17 + 1", precum și conceptul diplomației chineze pentru înființarea unei comunități umane cu un destin comun, schimburi având scopul de a consolida dialogul dintre comunitățile de cercetare și de politici dinre China și România şi de a îmbunătăți înțelegerea și încrederea reciprocă în politica externă.

Mai târziu, la invitația părții române, cercetătorii din CICIR au participat la un prânz găzduit de dna Monica Dorina Gheorghiţă, secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe al României, și la un seminar organizat de Fundația Eurisc din România.

În cadrul schimburilor, cercetătorii din CICIR au explicat părţii române conceptul și practica Chinei de a promova dezvoltarea economiei și a diplomației de la aplicarea politicii de reformă și deschidere, în special gândirea de a construi în comun inițiativa "Belt and Road", explicând către partea română într-un mod simplu și util, conceptul Chinei de a construi o comunitate umană cu un destin comun și un nou tip de relații dintre marile ţări, precum și noi măsuri de aprofundare a reformei și deschiderii. Cercetătorii din România care au participat la dialog au apreciat discuțiile cu cercetătorii chinezi, menţionând că acestea au fost instructive și speră să consolideze schimburile academice și cooperarea cu CICIR și să studieze împreună aspecte importante precum inițiativa " Belt and Road" și formatul de cooperare "17 +1".

La data de 25 iunie, ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu și membrii delegației din CICIR, condusă de vicepreședintele Feng Zhongping, au făcut schimb de opinii cu privire la situația actuală din România și la cooperarea dintre China și România. Ambasadorul Jiang Yu speră că CICIR va valorifica pe deplin avantajele lor unice ca think-tank-ul național cu rangul înalt, va juca un rol mai important în consolidarea cooperării cu instituțiile academice și think-tank-uri din România, servind drept o punte pentru promovarea comunicării, aprofundarea înțelegerii, precum și pentru consolidarea consensului dintre cercurile academice din China și România în domeniul de studii internaționale.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro