Ambasadorul Jiang Yu s-a întâlnit cu nou Ministru al Afacerilor Externe al României

2019/08/05

La data de 2 august 2019, Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu, s-a întâlnit cu dna Ramona-Nicole Mănescu, noul Ministru al Afacerilor Externe al României şi au făcut schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale. La întâlnire au fost prezenți Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al României, dna Monica Dorina Gheorghiţă și Directorul General al Departamentului pentru Afaceri Globale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dl Radu Gabriel Safta.

Ambasadorul Jiang Yu a felicitat-o pe dna Ramona Mănescu pentru numirea sa în funcția de Ministrul Afacerilor Externe al României și a transmis salutările cordiale din partea dlui Wang Yi, Consilierul de Stat și Ministrul Afacerilor Externe al Chinei. Demnitarul român și-a exprimat recunoștința și a rugat-o pe dna Ambasador Jiang Yu să-i transmită urările sale de bine dlui Consilier de Stat și Ministrul Afacerilor Externe, Wang Yi. Ambasadorul Jiang Yu a dat o înaltă apreciere eforturilor României de a promova activ relațiile China-UE în timpul mandatului Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Ambasadorul Jiang Yu a apreciat mult relațiile chino-române și a spus că în ultimii ani, încrederea reciprocă politică dintre cele două țări a continuat să se consolideze, iar cooperarea pragmatică și schimburile interumane s-a aprofundat neîntrerupt. Demnitarul chinez a spus că prietenia tradițională și profundă dintre China și România este o caracteristică specifică a relațiilor chino-române, fiind un tezaur valoros care merită să fie prețuit și îngrijit, este o bogăţie pe care popoarele celor două țări au moștenit-o și au dezvoltat-o din generație în generație în ultimii 70 de ani. Cu ocazia „dublei aniversări", relațiile chino-române sunt într-o perioadă importantă pentru a moșteni trecutul și a deschide viitorul. Nu trebuie să înșelăm așteptările istoriei, dar trebuie să moștenim, să consolidăm și să dezvoltăm cu bine prietenia tradițională dintre cele două țări și să o transformăm într-o energie cinetică inepuizabilă pentru o cooperare pragmatică cu rezultate fructuoase. Profitând de platforme și forță motrice precum construirea în comun a iniţiativei „Beld and Road" și aprofundarea cooperării dintre China și țările Europei Centrale şi de Est, partea chineză este dispusă să colaboreze cu partea română pentru îmbunătățirea cadrului mecanismelor și acordurilor de cooperare bilaterală, pentru accelerarea și eficientizarea a cooperării în toate domeniile, aducând noi vitalități și conotații în relațiile bilaterale.

Apreciind profunda prietenie tradițională, încrederea politică solidă și sprijinul reciproc ferm dintre România şi China, ministrul afacerilor externe a subliniat că relațiile bilaterale au un fundament bun, un caracter dinamic și un potențial semnificativ, iar aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și aniversarea a 15 ani de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie și cooperare reprezintă o oportunitate pentru ambele părți să aprofundeze cooperarea în scopul de a obține beneficiile și câștigurile reciproce. Partea română este dispusă să fie alături de partea chineză pentru promovarea consensului de cooperare, lărgirea canalelor de cooperare și implementarea inițiativelor de cooperare, depunând dorința de o dezvoltare nouă și mai mare a relațiilor româno-chineze prin eforturile comune ale ambelor părți.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro