Ambasador Jiang Yu s-a întâlnit cu Viceprim-Ministrul României și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

2019/08/07

La data de 6 august 2019, Ambasadorul Chinei în România, dna Jiang Yu, s-a întâlnit cu Viceprim-Ministrul României și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dl Vasile-Daniel Suciu, pentru a face schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, schimburile locale dintre cele două țări și cooperarea în inițiativa „Belt and Road".

Ambasadorul Jiang Yu a spus că în prezent, parteneriatul amplu de prietenie și cooperare dintre China și România s-a dezvoltat constant, cele două țări au desfășurat o cooperare pragmatică în mod ordonat în cadrul iniţiativei „Belt and Road", al relațiilor China-UE și al formatului de cooperarea 17 + 1 și au înregistrat progrese pozitive. Cooperarea locală este o componență importantă a relațiilor dintre cele două țări, cu potențial mare și perspective largi. 35 de orașe sau provincii din China au stabilit relațiile de înfrățire cu cele din România, schimburile și cooperarea dintre cele două părți au fost frecvente, ceea ce a promovat eficient dezvoltarea cuprinzătoare, profundă și durabilă a relațiilor bilaterale, iar prietenia dintre cele două popoare s-a aprofundat și ea.

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat că de când a preluat mandatul, a vizitat o mulțime de județe și orașe din România și a simţit entuziasmul profund al tuturor localităților pentru o cooperare reciprocă avantajoasă. Anul acesta marchează o „aniversare dublă", iar relațiile chino-române sunt într-o perioadă importantă pentru a moșteni trecutul și a deschide viitorul. Pentru a promova în continuare cooperarea locală dintre cele două țări în cadrul inițiativelor „Belt and Road", putem porni de la următoarele aspecte: în primul rând, concentrând pe sinergia de politici, prin reuniunea liderilor locali în cadrul formatului de cooperare „17+1", trebuie promovat cunoașterea mai profunde a strategiei de dezvoltare a celuilalt și consolidarea comunicării și coordonării politicilor; în al doilea rând, să profităm de complementaritatea avantajelor, resursele române sunt abundente, iar baza industrială și agricolă este una solidă, pe când piața chineză este mare, producția de echipamente și construcția infrastructurii sunt puternice. Cele două părți pot promova în continuare cooperarea în domeniile capacității de producție și construcției infrastructurii pentru a forma o combinație a avantajelor și necesităţilor respective; în al treilea rând, ar trebui să ne concentrăm pe proiecte cu trăsături specifice și să utilizăm într-un mod favorabil conferințele de promovare a comerțului și turismului găzduite de ambele părți pentru a construi proiecte emblematice cu caracteristici locale și a promova proiecte de cooperare de înaltă calitate.

Viceprim-Ministrul Vasile-Daniel Suciu a spus că guvernul român a acordat întotdeauna o importanță deosebită schimburilor locale și cooperării cu China, sprijinind judeţele și orașele să coopereze cu China pentru a extinde cooperarea, pentru a împărtăși roadele cooperării și a promova dezvoltarea în profunzime a cooperării bilaterale în diferite domenii. În prezent, mai multe judeţe și orașe românești au o strânsă comunicare cu China privind consolidarea schimburilor de delegații și aprofundarea cooperării pragmatice. Partea română salută întreprinderile chineze să investească în industria locală și să participe la construcția proiectelor de infrastructură locală. Demnitarul român a exprimat întreaga sa disponibilitate și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România să joace în continuare un rol de orientare și coordonare pentru mobilizarea și accelerarea a cooperării locale, îmbunătățind calitatea și eficiența de dezvoltare, spre obținerea de beneficii reciproce și dezvoltare comună.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro