Ambasada Chinei în România a organizat o recepție cu ocazia celei de-a 70-a aniversare a Zilei Naționale a Chinei

2019/09/21

În seara de 19 septembrie 2019, Ambasada Chinei în România a fost împodobită cu lanterne și ghirlande colorate, unde a predominat o atmosferă de sărbătoare solemnă și caldă. Ambasadorul Jiang Yu, împreună cu soțul și cu întregul corp diplomatic din cadrul Ambasadei, au organizat o recepție pentru a sărbători cei 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Președintele Senatului României, dl Teodor Meleșcanu, Prim-ministrul României, dna Viorica Dăncilă, Vicepreședinte al Senatului României, dl Titus Corlăţean, Vicepreședinte al Camerei Deputaților din România, dl Marilen Gabriel Pirtea, Viceprim-ministru și Ministrul Interimar al Afacerilor Interne, dl Mihai Fifor, Viceprim-ministru Interimar și Ministrul Finanțelor Publice, dl Eugen Teodorovici, Ministrul Afacerilor Externe al României, dna Ramona Mănescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, dl Ștefan Radu Oprea, Șeful Cancelariei Prim-ministrului, dl Costin Mihalache și alți demnitari, Fostul Președinte al României, Emil Constantinescu, Fostul Prim-ministru al României, dl Petre Roman, alături de responsabili ai organizațiilor române de prietenie cu China, reprezentanți din toate categoriile sociale, ambasadori acreditați în România, reprezentanți ai companiilor chineze, ai diasporei chineze și ai Institutelor Confucius, etc., un număr de peste 600 de persoane au participat la eveniment.

   

În discursul său, Ambasadorul Jiang Yu a spus că în ultimii 70 de ani, poporul chinez a explorat și a muncit cu perseverență și abnegație și a înregistrat realizări remarcabile de renume mondial, efectuând un salt important de la "a se ridica în picioare" spre a deveni un popor bogat și puternic și a creat un mare miracol în istoria dezvoltării umane. După 70 de ani de dezvoltare, China a devenit a doua cea mai mare economie din lume, cel mai mare producător industrial și cel mai mare comerciant de mărfuri. Volumul economiei Chinei este de aproape 13 mii de miliarde dolari SUA, cu o creștere de circa 1.325 de ori față de cel din momentul proclamării Republicii Populare Chineze, iar PIB-ul pe cap de locuitor este aproape de 10 mii de dolari SUA, cu o creștere de aproximativ 542 de ori. În ultimii 40 de ani de reformă și deschidere, PIB-ul Chinei a crescut cu o rată medie anuală de 9,5%, situându-se pe primul loc în lume în ceea ce privește rata de creștere. Peste 700 de milioane de oameni au învins sărăcia, reprezentând peste 70% din populația globală care a depăşit pragul sărăciei. Lungimea căilor ferate de mare viteză puse în funcțiune a atins 30 de mii de kilometri, reprezentând două treimi din totalul căilor ferate de mare viteză din întreaga lume, iar lungimea autostrăzilor a ajuns la 140 de mii de kilometri. Motivul pentru care China a realizat succese atât de mari în dezvoltarea sa, este că a explorat o cale de dezvoltare adecvată condițiilor naționale ale Chinei, a aplicat politica corectă de a se concentra pe dezvoltarea economică și de a profita de oportunitățile globalizării, întrebuințând reforma și deschiderea ca forță motrice, s-a bazat pe munca grea și spiritul antreprenorial al poporului chinez. Privind spre viitor, în conformitate cu planul de dezvoltare "în două etape" propus la cel de-al 19-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, China se va strădui să realizeze în esență modernizarea socialismului până în 2035 și să transforme China într-o țară socialistă puternică, modernă, prosperă, democratică, avansată cultural, armonioasă și frumoasă, până la jumătatea acestui secol.

Ambasadorul Jiang a subliniat că dezvoltarea Chinei nu poate fi separată de lume, iar dezvoltarea lumii are nevoie și de China. În ultimii ani, China a contribuit cu peste 30% la creșterea economică mondială, devenind o ancoră a stabilității și o forță motrice pentru creșterea globală a economiei. China este, de asemenea, al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul regulat al ONU și al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul ONU de menținere a păcii, fiind și țara cu cel mai mare număr de menținători de pace dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Confruntându-se cu cele mai mari schimbări mondiale care au avut loc în ultimii 100 de ani, China va continua să urmeze calea dezvoltării pașnice, va urmări o politică externă independentă de pace și o strategie deschisă de beneficiu reciproc și de tip câștig-câștig, nu va căuta niciodată hegemonie și nu se va implica niciodată în expansiune. China respectă dreptul popoarelor din toate țările de a-și alege propria cale de dezvoltare și va fi întotdeauna un constructor al păcii mondiale, un contribuitor la dezvoltarea globală și un apărător al ordinii internaționale. China va colabora cu toate țările din lume pentru a promova inițiativa "Belt and Road" și alte inițiative majore, va crea oportunități de cooperare, va împărtăși roadele dezvoltării, va construi un nou tip de relații internaționale, bazate pe respect reciproc, corectitudine, dreptate și cooperare reciproc avantajoasă, va construi o comunitate umană cu un destin comun pentru o lume deschisă și tolerantă, curată și frumoasă, care să se bucure de o pace durabilă, de siguranță generală și de prosperitate comună.

Ambasadorul Jiang a menționat că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. În cei 70 de ani, relațiile chino-române au menținut întotdeauna "melodia principală" a cooperării prietenoase, cooperarea economică și comercială s-a dezvoltat continuu, iar schimburile interumane s-au aprofundat necontenit. De la începutul acestui an, cooperarea bilaterală a fost promovată susținut în atmosfera entuziastă a celebrării a 70 de ani de la stabilirea legăturilor diplomatice dintre cele două țări. Cei doi prim-miniștri au avut o întâlnire bilaterală la Dubrovnik, iar cooperarea în domeniile finanțelor, comerțului, agriculturii, tineretului, editurii, științei, tehnologiei și culturii a obținut rezultate ample și fructuoase. Experiența istorică a dezvoltării solide a relațiilor chino-române este că cele două țări întotdeauna s-au respectat reciproc, s-au bucurat de beneficii comune și ajutor reciproc și liderii celor două țări au acordat întotdeauna o importanță deosebită relațiilor chino-române și au cultivat activ prietenia bilaterală. Prietenia dintre China și România reprezintă un tezaur comun, împărtășit de cele două popoare, care merită a fi prețuit și îngrijit. Cele două părți au responsabilitatea istorică de a moșteni și a dezvolta prietenia tradițională. Este în interesul fundamental al ambelor țări să continue consolidarea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre China și România. Aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România marchează un punct de reper pentru relațiile chino-române și un nou punct de plecare pentru viitor. China este dispusă să lucreze cu România pentru a poziționa relațiile chino-române în situația mondială generală, să prețuiască prietenia tradițională, să sporească consensul politic și aprofundarea cooperării pragmatice, prin utilizarea celor trei platforme - inițiativa "Belt and Road", relațiile China-UE și formatul de cooperare "17+1", să-și facă drum înainte pe baza moștenirii trecutului pentru a aduce relațiile chino-române la un nou nivel, jucând un rol și mai important în menținerea multilateralismului, a regulilor de comerț liber și în promovarea stabilității și prosperității mondiale.

   

În numele Guvernului României, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a adresat felicitări poporului chinez cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Zilei Naționale a Chinei și a urat prosperitate și progres Chinei. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a spus că anul acesta are o însemnătate specială: aniversăm 70 de ani de relații diplomatice între cele două state și 15 ani de la semnarea Declarației Comune privind stabilirea unui Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare. România a fost cea de-a treia țară care a recunoscut proclamarea Republicii Populare Chineze. Cele șapte decenii de relații bilaterale neîntrerupte au cunoscut o dezvoltare permanentă. Schimburile bilaterale la nivel înalt sunt strânse, iar cooperarea pragmatică în domenii de interes este foarte bună. China rămâne cel mai mare partener comercial al României din Asia și unul din cei mai importanți parteneri comerciali ai României. A apreciat organizarea de către China a unor importante târguri și expoziții internaționale, evenimente care încurajează creșterea importurilor de mărfuri din țările Europei Centrale și de Est. Partea română este dispusă să continue consolidarea dialogului cu partea chineză pentru a aprofunda necontenit cooperarea reciproc avantajoasă în proiecte importante și diverse domenii. În mandatul României la Președinția Consiliului UE au adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea Parteneriatului Strategic Cuprinzător UE-China. România va sprijini în continuare consolidarea și aprofundarea relațiilor UE-China, îndeosebi din perspectiva avansării cooperării în cadrul Platformei de Conectivitate UE-China. A reiterat interesul României pentru valorificarea oportunităților de cooperare pragmatică deschise de formatul 17+1 și pentru impulsionarea dezvoltării noi a relațiilor româno-chineze, în beneficiul și pentru bunăstarea celor două popoare.

Cei prezenți la eveniment au felicitat călduros Republica Populară Chineză cu ocazia celei de-a 70-a aniversări de la proclamarea sa, au lăudat China pentru realizările sale remarcabile de dezvoltare, care sunt cunoscute în întreaga lume, și au apreciat foarte mult rolul constructiv al Chinei în afacerile internaționale și politica externă independentă pe pace, exprimându-și încrederea în tendința de dezvoltare bună și perspectiva relațiilor chino-române, care se află în noul punct de plecare al celei de-a 70-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice, și au menționat că vor continua să se preocupe și să sprijine dezvoltarea Chinei și să contribuie și mai mult la continuarea aprofundării relațiilor chino-române.

   

Expoziția internațională de turneu consacrată aniversării a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze și videoclipul difuzat la recepție, cu tematica "China, dincolo de imaginația ta", au arătat în mod cuprinzător istoria glorioasă de 70 de ani și mari realizări ale Republicii Populare Chineze și au prezentat patrimoniul natural și cultural al Chinei și înfățisările noi ale orașelor din China. Amatorii de arte marțiale din România au prezentat spectacole tradiționale chinezești de dans al leului, demonstrând arta tradițională chineză plină de strălucire și culoare. Invitații s-au bucurat de arta ceaiului, caligrafie, interpretare la instrumentul muzical tradițional Zheng, arta tăierii hârtiei și alte expoziții de artă, apreciind bogata și profunda cultură chineză. În cadrul evenimentului s-a lansat și o ediție specială "Salut pentru 70 de ani - Ziarul Zilei Naționale a Chinei", realizată în comun de Ambasada Chinei în România și China Daily. Ambasadorul Jiang Yu a publicat un articol semnat cu tematica "Moștenirea prieteniei chino-române și deschiderea unui viitor mai luminos" în această ediție specială, iar doamna ministru de externe Ramona Mănescu a scris un mesaj de felicitare. Această ediție specială este împărțită în 12 pagini, ilustrând cu povești vii și date amănunțite marile schimbări care au avut loc în China în ultimii 70 de ani, expunând contribuția excepțională a Chinei la dezvoltarea mondială. În cadrul recepției au fost distribuite revistele "Să păstrăm statornic în suflet calea prieteniei, să ducem pe mai departe moștenirea memoriei culturale", care au fost realizate special pentru a sărbători aniversarea a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. Revista conține articole și imagini furnizate de foștii lideri ai României și prieteni ai Chinei, prezentând profunda prietenie tradițională dintre China și România și amintirile istorice și culturale împărtășite de cele două popoare. A avut loc, de asemenea, o expoziție de realizări ale întreprinderilor chineze din România, arătând puterea companiilor chineze și contribuția acestora la dezvoltarea economică și socială a României.

Reportajele despre recepție au fost făcute de mass-media din România, cum ar fi TVR, Radio România, DIGI 24, Realitatea TV, B1 TV, Ziarul "Nine O'clock" și Ziarul "Curierul Național" etc. În timpul recepției, ambasadorul Jiang Yu a oferit și un interviu pentru B1 TV cu privire la relațiile chino-române.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro