Početak > Konzularni poslovi > Obaveštenje
Obaveštenje o potrebi podnošenja " Izjave o zdravstvenom stanju" pre odlaska u NR Kinu (Ažurirano 5/1/20201)
2020/11/01
 

Kako bi se smanjilo prekogranično širenje epidemije, počevši od  6. novembra 2020. u 00:00 časova, strani putnici koji polaze iz Srbije i lete za Kinu moraju da prilože dva negativana nalaza testiranja izdata od strane institucija za testiranje. Tj. potrebno je da negativni nalaz PCR testa na Covid-19, kao i negativni nalaz serološkog testa na IgM antitela pošalju Kineskim ambasadama i konzulatima radi izdavanja HD sertifikata,tj. Izjave o zdravstvenom stanju. Sledi detaljnije uputstvo:

 

Trenutno ne postoje direktni letovi iz Srbije za Kinu. Za one koji polaze iz Srbije i putuju za Kinu preko tranzitne zemlje (odnosno zemlje polaska sa direktnim letovima za Kinu) potrebno je da dva puta urade PCR testiranje  i serološko testiranje na IgM antitela:

Prvo je potrebno u Srbiji izvršiti PCR i serološko testiranje na IgM antitela u roku od 48 sati pre ukrcavanja na avion, a potom poslati dva negativna nalaza na imejl adresu naše ambasade radi izdavanja HD sertifikata.

Zatim je potrebno izvršiti drugi put PCR testiranje i serološko testiranje na IgM antitela u zemlji tranzita u roku od 48 sati pre ukrcavanja na avion, a potom aplicirati u Kineskoj ambasadi ili konzulatu tranzitne zemlje za dobijanje HD sertifikata.

Period važenja oba negativna nalaza testiranja računa se od momenta uzimanja uzoraka, tj momenta testiranja, a ne od momenta izdavanja nalaza, i važi 48 sati. Na primer, ukoliko je uzimanje uzorka izvršeno 8. novembra ujutru, onda dva negativna nalaza važe do 10. novembra u 23:59 h. Ukoliko su dva testiranja (PCR i serološko) obavljena u različito vreme, period važenja testova počinje od vremena prvog testiranja.

Ukoliko je tranzitna zemlja primenila novu metodu prijave za HD sertifikat, a Vi ne posedujete važeću vizu za ulazak u tranzitnu zemlju, molimo Vas nemojte aplicirati za HD sertifikat kod nas, već promenite rutu do Kine.

 

Način apliciranja za dobijanje HD sertifikata:

http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1830791.htm 

Za obradu HDC potreban je u proseku jedan dan  (i radnim danima i vikendom) i sama obrada se neće naplaćivati.

Pažnja: HD sertifikata nije viza za ulazak u Kinu!  U vezi sa pitanjima za vizu, molimo Vas pogledajte http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1800267.htm

Molimo Vas da priložite ispravan i validan nalaz negativnog PCR testa i serološkog testa na  IgM antitela. Oni koji se ukrcaju u avion sa falsifikovanim izveštajem negativnog PCR testa/serološkog testa ili falsifikovanom "HDC" odgovaraće u skladu sa zakonima i propisima.

 

Podsetnik:

*** Trenutno su i kineski i strani državljani u obavezi da prihvate mere za sprečavanje i kontrolu epidemije prilikom ulaska u Kinu. Nakon ulaska, moraju biti pod centralizovanim medicinskim posmatranjem na mestu ulaska u zemlju najmanje 14 dana o sopstvenom trošku, tek nakon negativnog rezultata PCR testiranja, osoba može nastaviti svoj boravak u Kini.

*** Izveštaj PCR testa i serološkog testa mora biti u standardizovanom formatu, to jest mora biti izdat od strane Batuta i mora imati QR kod.

 

Prilog: Lista predviđenih institucija za  testiranje(tj. uzimanje uzoraka) na Covid-19 u Srbiji(2021.1.5)

1. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Beograd (PCR+IgM)

2. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju (PCR+IgM)

3. Institut za virusologiju, vakcine i serume"Torlak" (PCR)

4.Institut za primenu nuklearne energije(IgM)

5. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (PCR)

6. Institut za javno zdravlje Vojvodine (PCR)

7. Institut za javno zdravlje Niš(PCR+IgM)

 

Za listu odobrenih institucija za testiranje u tranzitnim državama, molimo Vas pogledajte veb-sajt Kineske ambasade u tim zemljama.

Preporučite prijatelju 
     Odštampaj