Hlavná stránka > O veľvyslanectve > Správy
Rozhovor s čínskym veľvyslancom SUN Lijie pre Slovenské národné noviny

2020-05-13

Epidémia je spoločná výzva pre obe naše krajiny

Priblížte našim čitateľom aktuálnu situáciu v spolupráci Číny a Slovenska v zápase s epidémiou?

Od vypuknutia epidémie Čína a Slovensko spolu aktívne a efektívne komunikovali a spolupracovali pri prevencii a kontrole epidémie. Za pomoc, ktorú v začiatočnom štádiu boja proti epidémii poskytla slovenská strana, je Čína úprimne vďačná a navždy si to bude pamätať.

Čína si váži priateľské vzťahy oboch národov a našu vzájomnú pomoc, preto súcití so slovenským národom, ktorý tiež bojuje s epidémiou. Čínska strana začala okamžite po prijatí žiadostí o materiálnu pomoc na prevenciu epidémie na Slovensku s jej obstarávaním prostredníctvom viacerých kanálov. Prednedávnom regionálna vláda v čínskom meste Cangzhou s pomocou slovenskej strany nakúpila a prepravila obchodnú zásielku zdravotných ochranných materiálov z Európy. Preto rovnako aj oni okamžite reagovali na výzvu slovenskej vlády a vyjadrili ochotu vrátiť pomocnú ruku Slovensku. Zatiaľ čo je aj v samotnej Číne stále veľký dopyt po ochranných zdravotníckych materiáloch, tvrdo pracovali na prekonaní ťažkostí a veľmi rýchlo pripravili prvú zásielku ochranných prostriedkov s hmotnosťou šesť ton pre Slovensko, ktorá 7. apríla dorazila na bratislavské letisko. Tam som sa na vyzdvihnutí a odovzdávaní zásielky slovenskej strane zúčastnil aj ja spolu s vedúcim Úradu vlády SR Júliusom Jakabom, generálnym tajomníkom služobného úradu MZVaEZ SR Pavlom Sýkorčinom, generálnym riaditeľom politickej sekcie MZVaEZ SR Romanom Bužekom a viacerými zástupcami podnikateľov.

Okrem toho aj niektoré čínske regionálne vlády, univerzity a podniky v Číne prispievajú na boj proti epidémii na Slovensku vlastnými silami. Na základe informácií, ktoré sme sa dozvedeli, daroval Šanghaj desať škatúľ zdravotníckych masiek a tridsaťšesť škatúľ civilných rúšok svojmu partnerskému regiónu Bratislavskému kraju, ktoré 16. apríla dorazili na bratislavské letisko. Okrem toho osobitne prišlo aj dvadsaťjeden škatúľ masiek a ochranných odevov, teplomerov, ochranných štítov a iných materiálov, ktoré darovali šanghajská mestská štvrť Jing'an a pekinská mestská štvrť Congzhou svojmu slovenskému partnerskému mestu. Vysoká škola financií a obchodu v Ningbo darovala desaťtisíc masiek Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Čínska národná ropná spoločnosť darovala jej slovenskému partnerovi dvadsaťtisíc masiek. Aj čínski krajania na Slovensku rovnako aktívne prispeli v navrátení pomoci a darovali štyristotisíc masiek.

Čína ochotne a bez výhrad zdieľa svoje vlastné skúsenosti s bojom proti epidémii. Vydala sedem verzií plánu diagnostiky a liečby a šesť verzií plánu prevencie a kontroly, ktoré sú zdieľané sto osemdesiatimi krajinami a vyše desaťtisíc medzinárodnými a regionálnymi organizáciami. Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou uskutočnili brífing pod názvom Stretnutie zdieľania skúseností Číny, na ktorom sa prostredníctvom internetu zúčastnilo vyše stotisíc ľudí. Aj Centrum pre medzinárodné vedomosti o rozvoji a Komora expertov pre medzinárodnú spoluprácu usporiadali takmer tridsať technických výmenných videokonferencií s vyše sto krajinami a regiónmi, v rámci ktorých sa aj slovenskí odborníci zúčastnili na regionálnej konferencii strednej a východnej Európy, vysoko hodnotili jej efektivitu a vyjadrili presvedčenie, že podrobné údaje a skúsenosti Číny sú veľmi užitočné.

Takže Čína aktívne prijala zodpovednosť globálnej veľmoci a po zlepšení svojej vlastnej situácie poskytuje, v rámci svojich možností, pomoc ostatným krajinám v núdzi. Čínska vláda poskytla sto tridsiatim krajinám a štyrom medzinárodným organizáciám všeobecné lekárske masky, respirátory N95, ochranné odevy, činidlá na testovanie nukleových kyselín, ventilátory a ďalšiu materiálnu pomoc. Zároveň venovala WHO dvadsať miliónov amerických dolárov (USD). Regionálne vlády Číny darovali zdravotnícke potreby do vyše päťdesiatich krajín a čínske spoločnosti venovali zdravotnícke potreby vyše sto krajinám a medzinárodným organizáciám. Čína tiež vyslala niekoľko lekárskych tímov do Talianska a Iránu, aby im pomohla bojovať s epidémiou.

Súčasné prepuknutie choroby na viacerých miestach sveta opäť dokazuje, že osud krajín je úzko prepojený a spolupráca je jedinou správnou voľbou. Čína a medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska vzájomnou spoluprácou na prekonanie ťažkostí v boji proti epidémii naživo interpretovali staré príslovie: „V núdzi spoznáš priateľa.“ Čína sa bude aj naďalej držať vysokého povedomia o zodpovednosti a spolupatričnosti, ktoré prináležia svetovej veľmoci, a bude využívať praktické opatrenia na to, aby pomohla svetu bojovať proti epidémii a udržiavať globálnu bezpečnosť verejného zdravia. Sme presvedčení, že táto vzájomná pomoc a spolupráca zblíži srdcia občanov Číny a Slovenska a posilní tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami.

Ako hodnotíte súčasné čínsko-slovenské vzťahy? Aké sú vaše pracovné plány?

Medzi čínskym a slovenským národom je už tradične priateľstvo, ktoré má hlboké korene. Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré uznali založenie ČĽR. Prikladáme veľký význam rozvoju vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, rešpektujeme národnú suverenitu a územnú celistvosť krajiny a cestu rozvoja, ktorú si vybrali obyvatelia Slovenska. Sme ochotní rozširovať spoluprácu so Slovenskom na základe vzájomného rešpektu a rovnosti.

V minulom roku sme si pripomenuli sedemdesiate výročie založenia diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Koncom marca tohto roku zložili prísahu členovia novej slovenskej vlády a tento mesiac sa oficiálne ujal funkcie minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Premiér LI Keqiang, predseda LI Zhanshu, štátny radca a minister zahraničných vecí WANG Yi poslali blahoželajúce telegramy premiérovi Matovičovi, predsedovi parlamentu Kollárovi a ministrovi zahraničia Korčokovi.

Ako čínsky veľvyslanec na Slovensku budem spoločne so slovenskými kolegami podporovať vzájomnú politickú dôveru a priateľstvo ľudí oboch krajín a budovať stabilné politické a sociálne zázemie pre zdravý a dlhodobý rozvoj bilaterálnych vzťahov, podporovať vstup kvalitných slovenských výrobkov na čínsky trh a motivovať viac čínskych firiem na investovanie na Slovensku, ďalej presadzovať rozsiahly rozvoj vzájomne prospešnej spolupráce vo všetkých oblastiach.

Čína a Slovensko v súčasnosti úzko spolupracujú v boji proti epidémii. Je to nový východiskový bod, ktorý predstavuje nové príležitosti a možnosti rozvoja. Aká bude ďalšia spolupráca našich krajín po prekonaní pandémie?

Tohto roku bude prezident XI Jinping v Pekingu predsedať stretnutiu lídrov Číny a krajín strednej a východnej Európy (formát 17+1), na ktorom bude spolu s predstaviteľmi sedemnástich krajín rokovať o budúcnosti rozvoja spolupráce 17+1. Tešíme sa na účasť predstaviteľov slovenskej vlády a veríme, že Slovensko pozitívne prispeje k skvalitneniu spolupráce v rámci tejto iniciatívy.

Čo môže Slovensko očakávať od spolupráce na projekte Pásmo a cesta v nasledujúcich rokoch?

Slovensko sa nachádza v strede Európy, má dobre vyvinuté cestné a vodné siete, dobre rozvinutý automobilový, elektronický a strojársky priemysel. Vďaka svojej výhodnej geografickej polohe a priaznivému podnikateľskému prostrediu má Slovensko určitý potenciál v oblasti prepojiteľnosti, zvlášť v rozvoji prepravy ucelených nákladných vlakov medzi Čínou a Európou a spojenia China – Europe Land – Sea Express Line. Pokiaľ viem, Slovensko si vždy želalo, aby na jeho územie smerovalo viac ucelených nákladných vlakov z Číny, a dúfalo, že sa podarí dosiahnuť normalizáciu ich prevádzky. V októbri minulého roka z čínskeho mesta Xi'an dorazil prvý ucelený nákladný vlak do Dunajskej Stredy. Je to dobrý začiatok. Na druhej strane je preprava ucelených nákladných vlakov súčasťou trhového správania, preto dúfam, že slovenské podniky aktívne zvýšia mieru vlastnej publicity a konkurencieschopnosti na čínskom trhu, umožnia, aby sa ich podnikateľská cesta prostredníctvom ucelených nákladných vlakov z Číny na Slovensko stala výnosná, a budú zdokonaľovať kvalitu a zvyšovať ekonomický prínos ucelených nákladných vlakov.

Aký vplyv bude mať epidémia nového typu koronavírusu na domácu ekonomiku Číny, svetový obchod a obchod so Slovenskom?

Čína dosiahla v rámci svojho územia dôležité výsledky v boji proti epidémii a aktívne koordinuje prevenciu a kontrolu epidémie s ekonomickým vývojom. Prezident XI Jinping usporiadal viacero stretnutí, na ktorých navrhol niekoľko pracovných požiadaviek. Príkladom je urýchlenie obnovy výroby a návrat do bežného života za dodržania podmienok prevencie a kontroly epidémie, zvýšenie úpravy makroekonomickej politiky a komplexné posilnenie opatrení na stabilizáciu zamestnanosti. Zároveň čínska vláda zaviedla rozsiahlu politiku postupného znižovania daní a poplatkov s cieľom znížiť zaťaženie podnikov a zvýšiť rast spotreby. Čína ako najväčší obchodník s tovarom na svete je aj najväčší obchodný partner sto dvadsiatich štyroch krajín. Sme najväčší obchodný partner Slovenska mimo Európskej únie. Epidémia je spoločnou výzvou, ktorej čelí celé ľudstvo a všetky národy by mali reagovať spoločne.

Čína je najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo Európskej únie. Aké sú perspektívy našej ďalšej ekonomickej spolupráce?

Podľa štatistiky čínskej strany je Slovensko štvrtým najväčším obchodným partnerom Číny v krajinách strednej a východnej Európy a z hľadiska vývozu do Číny v tomto regióne je Slovensko na prvom mieste. V roku 2019 dosiahol objem bilaterálneho obchodu medzi Čínou a Slovenskom 8,89 miliardy amerického dolára, čo predstavuje rekordný medziročný nárast o 14,2 percenta. Obe krajiny podpísali memorandum a dohody vrátane zmluvy o vývoze slovenských mliečnych výrobkov do Číny, zmluvy v oblasti dopravy a logistiky, cestovného ruchu a ďalších, čím položili dobré základy pre ďalší rozvoj novej spolupráce. Podľa údajov čínskeho colného úradu sa celkový objem dovozu a vývozu Číny a Slovenska od januára do februára tohto roku medziročne zvýšil o 12,7 percenta, čo predstavuje pomerne solídny základ pre hospodársku a obchodnú spoluprácu oboch našich krajín. Maloobchodný predaj fyzického tovaru online na celoštátnej úrovni sa medziročne zvýšil o tri percentá. Rýchlo sa rozšírili nové typy služieb, ako napríklad elektronický obchod, telemedicína, online vzdelávanie a online kancelária. Rast proti trendu zaznamenali aj niektoré vysoko technologické produkty. Práve tie sú predmetom záujmu slovenských spoločností na čínskom trhu špičkových technológií, keďže sa orientujú na simulované riadenie, online hry a 3D tlač.

Pre čínske spoločnosti ostávajú lákavými oblasťami pre investície na Slovensku sektor logistiky, automobilový priemysel, komunikácie a infraštruktúra. Zároveň sme si všimli, že slovenská vláda vo svojom nedávno ohlásenom programovom vyhlásení uviedla, že podnikne opatrenia na podporu investícií a spolupráce. Dúfame, že príslušné slovenské úrady poskytnú výhody a podporu prostredníctvom nariadení, finančných a ďalších podporných prostriedkov s cieľom prilákať viac čínskych investícií na Slovensko.

Čína prijala mnoho praktických opatrení na podporu medzinárodného obchodu a investícií. Od polovice júna až do jeho konca sa bude konať sto dvadsiaty siedmy ročník veľtrhu Canton Fair. Po prvýkrát nahradíme fyzickú výstavu online výstavou, v ktorej poskytneme vystavovateľom a kupujúcim platformu na online prezentáciu, predaj a obstarávanie, obchodné rokovanie a ďalšie služby pre vystavovateľov a kupcov. Podľa plánu sa 5. – 10. novembra 2020 uskutoční tretí ročník Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu (China International Import Expo). Účasť slovenských spoločností je, samozrejme, vysoko vítaná.

https://snn.sk/news/epidemia-je-spolocna-vyzva-pre-obe-nase-krajiny/

<Suggest To A Friend>
  <Print>