Hlavná stránka > Správy
Slávnostný prejav Jeho Excelencie veľvyslanca LIN Lin na recepcii pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky a 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

2019-09-28

Vážený pán štátny tajomník Ružička,

Vážené excelencie,

Milí čínski krajania a priatelia,

Dobrý večer všetkým!

    V prvom rade mi dovoľte srdečne Vás privítať na dnešnej recepcii pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky a 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Rád by som využil túto príležitosť a Vám ako aj prostredníctvom Vás zaprial všetko dobré slovenským priateľom zo všetkých oblastí, ktorý sa dlhodobo zaujímajú o a podporujú rozvoj vzťahov Číny a Slovenska. Zároveň by som rád vzdal hold čínskym krajanom žijúcim na Slovensku, ktorí s Čínou v srdci prispievajú k priateľskej spolupráci medzi Čínou a Slovenskom.

    Čínska ľudová republika bola založená 1. októbra 1949 a začala sa tak nová cesta uskutočnenia veľkej obrody čínskeho národa. Posledných 70 rokov Komunistická strana Číny viedla ľudí všetkých etnických skupín v Číne na cestu socializmu s čínskymi špecifikami, ktorý je vhodný vzhľadom na miestne podmienky. Priniesla tak pozitívne a hlboké zmeny nielen v osude čínskeho národa, ale významne ovplyvnila aj vývoj na celom svete.

    Čína počas týchto 70 rokov dosiahla zázrak v ekonomickom ako aj v spoločenskom rozvoji, čím pritiahla pozornosť celého sveta. V roku 2018 HDP Číny prekročilo 13,6 biliónov amerických dolárov, a stala sa tak druhou najväčšou ekonomikou sveta, v porovnaní s 30 miliardami v prvých rokoch od založenia ČĽR. Čína je najväčšou ekonomikou v oblasti výmeny tovarov, na druhom mieste v oblasti spotreby tovarov a prílivu zahraničného kapitálu, a navyše mnoho rokov prispievala k rastu svetovej ekonomiky 30 percentami. Čínska vláda sa pevne zaviazala otvárať Čínu svetu a vytvoriť atraktívne prostredie pre investície a obchod. Celková úroveň ciel sa znížila na 7,5%, čo prekonalo sľub daný Svetovej obchodnej organizácii. Za posledných 70 rokov Čína znížila aj chudobu svojho obyvateľstva o 740 miliónov obyvateľov, čím sa stala prvou rozvojovou krajinou, ktorá dosiahla cieľ stanovený Organizáciou spojených národov v znižovaní chudoby. V roku 2018 hrubý príjem na osobu predstavoval 9700 amerických dolárov a Čína má v súčasnosti populáciu s najväčšou vrstvou so strednou výškou príjmu.

    Za posledných 70 rokov sa zároveň osud a budúcnosť Číny stále približovali k osudu a budúcnosti celého sveta. Počet krajín, ktoré s Čínou nadviazali diplomatické vzťahy stúpol z 18 na 179 a bolo nadviazaných aj 110 partnerstiev. Čína aktívne obhajuje podporu nových medzinárodných vzťahov, podporuje budovanie komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva, zmeny globálneho systému riadenia a vedome prispieva k svetovému mieru a rozvoju čínskou múdrosťou, plánmi a silou. Prezidentom XI Jinpingom navrhnutá Iniciatíva Pásmo a cesta sa stala dôležitou medzinárodnou platformou pre výmenu tovarov a medzinárodnú spoluprácu. Viac ako 160 krajín a medzinárodných organizácií s Čínou podpísalo dokumenty o spolupráci na výstavbe Pásma a cesty. Čína sa stala druhým najväčším prispievateľom do Organizácie spojených národov a druhým najväčším podporovateľom mierových misií a zároveň sa hĺbkovo zapája do medzinárodnej spolupráce v oblastiach ako klimatické zmeny, boj proti terorizmu a kybernetická bezpečnosť. Veríme, že otvorenejšia a suverénnejšia Čína môže vytvoriť pozitívnejšiu interakciu so svetom a priniesť viac pokroku a prosperity všetkým.

    Dámy a páni, milí priatelia,

    Tento rok si tiež pripomíname 70. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Pred 70 rokmi, bývalé Československo bolo jednou z prvých krajín, ktoré uznalo ČĽR. 1. januára 1993 sa Slovenská republika stala nezávislým samostatným štátom. Čína ju uznala a nadviazala s ňou diplomatické vzťahy, čím začala novú kapitolu rozvoja čínsko-slovenských vzťahov, ale obe krajiny stále považujú za dátum nadviazania diplomatických vzťahov 6. október 1949.

    Keď sa obzrieme na posledných 70 rokov, tradičné priateľstvo medzi Čínou a Slovenskom vydržalo napriek množstvu medzinárodných zmien a stalo sa cenným prínosom pre obyvateľov oboch krajín. Odkedy Slovensko získalo nezávislosť, potenciál pragmatickej spolupráce medzi oboma krajinami neustále rástol a rapídne sa rozširoval. Čína sa si mnoho rokov udržala status štvrtého najväčšieho obchodného partnera strednej a východnej Európy. V roku 1993 bol objem bilaterálneho obchodu iba 40,9 milióna amerických dolárov. V roku 2018 dosiahol už 7,78 miliardy amerických dolárov, takže sa zvýšil 190 násobne. Slovensko je jednou z prvých európskych krajín, ktoré s Čínou podpísali dokumenty o spolupráci na spoločnom budovaní Pásma a cesty. Vďaka Iniciatíve Pásmo a cesta sa rozširovali oblasti spolupráce medzi oboma krajinami v obchode, investíciách, doprave a logistike. V rámci Spolupráce 17+1 obe krajiny vytvorili nové oblasti pre rast, napríklad v poľnohospodárstve, vede a technike, podpísali protokol o vývoze slovenských mliečnych výrobkov do Číny, spolupracujú na výrobe lietadiel Shark a skúmajú možnosti spolupráce v oblasti inovatívnych technológií ako blockchain.

    Výmen medzi oboma krajinami je stále viac. Ako veľvyslanec na Slovensku som za štyri roky videl stále viac čínskych turistov na slovenských uliciach, a stretávam stále viac Slovákov učiacich sa čínsky. Takmer polovica verejných vysokých škôl na Slovensku už otvorila kurzy čínštiny. Nedávno bol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorený Konfuciov inštitút pre obchod, už tretí Konfuciov inštitút na Slovensku. Tento rok naše krajiny podpíšu aj dohodu o uznávaní vysokoškolských dokladov o vzdelaní pre uľahčenie študentských výmen. Rád by som špeciálne vyzdvihol žiakov, ktorí nám práve zaspievali hymny oboch krajín. Sú to žiaci čínsko-slovenskej bilingválnej triedy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, kde otvorili už tri ročníky po sebe a s výbornými výsledkami. Sú budúcnosťou vzťahov Číny a Slovenska.

    Dámy a páni, milí priatelia,

    Rozvoj čínsko-slovenského priateľstva a spolupráce korešponduje so základnými záujmami oboch krajín a so záujmami ich obyvateľov. Čína považuje Slovensko za dôležitého partnera v oblasti strednej a východnej Európy a želá si na základe vzájomnej dôvery, úcty a prospešnosti neustále ďalej posúvať výmeny a spoluprácu vo všetkých oblastiach. V apríli tohto roku sa premiéri oboch krajín stretli v rámci Samitu o medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy o spolupráci na Pásme a ceste stretli premiéri oboch krajín a vymenili si pohľady na pragmatickú spoluprácu medzi Čínou a Slovenskom. V júli člen Štátnej rady a minister zahraničných vecí Wang Yi navštívil Slovensko a stretol sa s prezidentkou Čaputovou a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčákom. Dosiahli dôležitý konsenzus ohľadom udržiavania priateľstva, prehlbovaní vzájomnej dôvery a podpory spolupráce. V budúcnosti uvítame, aby slovenská strana spolu s Čínou uchopila príležitosť, aby sa obe strany posúvali vpred, plánovali cestu rozvoja dobrých vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, podporovali výmeny a spoluprácu medzi našimi krajinami, aby sme dosiahli bohaté výsledky a napokon aby sme nešetrili žiadne úsilie, nech je nasledujúcich 70 rokov ešte lepších.

    Na záver mi dovoľte pripiť na 70. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky a 70. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, na prosperitu Číny a Slovenska a priateľstvo medzi generáciami ako aj na šťastie a blaho všetkých Vás dnes prítomných. Na zdravie!

<Suggest To A Friend>
  <Print>