Hlavná stránka > Témy > Falun gong
Kacírska sekta Falun Gong – klamúca svet a ničiaca životy

„Falun Gong" je druh kultu, ktorý škodí spoločnosti a nelegálna spoločnosť, ktorá sa objavila v niektorých častiach Číny pred niekoľkými rokmi. Li Hongzhi, jej zakladateľom a nato, aby rozšíril túto organizáciu, vymyslel nezmysly a propagoval množstvo kacírskych klamstiev, aby sa sám zbožňoval a vnucoval tieto myšlienky praktizujúcim „Falun Gong" a tak ich organizačne aj duchovne riadil. Neľudské, protispoločenské a nevedecké slová a činy Li Hongzhiho už spôsobili spoločnosti vážne škody. Tento článok stručne skúma osobu Li Hongzhi a jeho kacírske bludy, aby pomohol čitateľom bližšie sa zoznámiť s faktami. Pozadie Li Hongzhiho Li Hongzhi sa narodil 7. júla 1952 v meste Gongzhuling v čínskej severovýchodnej provincii Jilin (Ťilin). V rokoch 1960 až 1969 študoval na základnej škole v meste Changchun (Čchang-čchun) a na strednej škole č.4 a č.48 v tom istom meste. Po roku 1970 najskôr pracoval na vojenskej farme pri chove koní, neskôr hrával na trumpetu v orchestri lesnej polície provincie Jilin. V období od 1978 – 1982 bol zamestnaný ako zriadenec hotela prevádzkovaným lesnou políciou provincie Jilin. Medzi rokmi 1982 – 1991 pracoval v bezpečnostnom oddelení v Spoločnosti pre obilniny a olejniny mesta Changchun. Li Hongzhi začal propagovať svoje myšlienky „Falun Gong" na začiatku 90. rokov. Iniciatívne začal vytvárať tzv. Cvičenie „Falun Gong", kombinácia hnutia bojových umení, ktoré sa naučil pred niekoľkými rokmi od iných a imitoval tradičný thajský tanec no v prvom rade zarábal peniaze tým, že vyučoval praktiky „Falun Gong". Neskôr, keď si všimol, že ľudia neprejavujú záujem o jeho „praktiky", zmenil spôsob získania peňazí liečením ľudí s ochoreniami vynaložením svojej „potenciálnej energie". Avšak podvod netrvá večne. Po období pletichárstva vymyslel množstvo klamstiev a kacírskych teórií „Falun Gong" a založil organizáciu „Falun Gong", ktorá je kacírskou sektou a postupne sa dal na cestu zločinu. Neskôr zostavil vlastnú legendu prostredia, z ktorého pochádzal. Povedal: „narodil som sa v meste Gongzhuling v provincii Jilin, dňa 13. mája 1951. Keď som bol ešte dieťaťom, majster Quan Jue (Čchun Ťue) mi poskytol tajné inštrukcie a jeho zásluhou som sa v 8 rokoch stal dokonalým budhistom. Vo veku 12 rokov taoistický majster Baji Zhenren (Nesmrteľný 8. stupňa) ma učil taoistické praktiky. V roku 1972 som obdŕžal inštrukcie od Majstra Zhendaozi (Pravoverný taoista) a v roku 1974 som začal vyučovať v budhistickej kultivácii až do obdobia, kedy som založil organizáciu Falun Gong" V knihách kompilovaných organizácií „Falun Gong" je uvedené: „vo veku 8 rokov Li Hongzhi získal vyšší stupeň „veľké právo" s veľkou nadprirodzenou mocou, akou je schopnosť hýbať predmetmi (bez zdvihnutia prstu), upevniť predmet (na akékoľvek miesto), ovládať myslenie iných a stať sa neviditeľným...Jeho potenciálna energia dosiahla extrémne vysokú úroveň. Rozumie vesmírnej pravde, vidí dovnútra ľudského bytia a môže vidieť minulosť a predpovedať budúcnosť ľudstva." Pri vytváraní svojej životnej histórie Li sfalšoval svoj dátum narodenia zo 7. júla 1952 na 13. mája 1951 a žiadal o nový občiansky preukaz. Avšak skutočným dátumom jeho narodenia zostáva 7. júl 1952, ako je tiež uvedené na výplatnej listine určujúcej jeho zaradenie v zamestnaní, ďalej v žiadosti o vstup do Komunistického zväzu mládeže a vydaní občianskeho preukazu vydanom 31. decembra 1986 a potom 31. marca 1991. Prečo Li urobil zmenu dátumu narodenia? Podľa čínskeho lunárneho kalendára 8. deň 4. lunárneho mesiaca sa usudzuje, že tento deň sa narodil Sakyamuni, zakladateľ budhizmu a 13. mája 1951 to bol práve tento deň. Li sám takto naznačuje, že je „reinkarnovaný ako Sakyamuni". Naviac, Li je vyfotografovaný v divadelnom kostýme, ktorý si kúpil v obchodnom dome, aby vzbudil dojem Budhu, sediaceho na lotosovom kvete. Avšak mnohí z Liových spolužiakov, učiteľov a susedov, poskytujúcich interview, zhodne tvrdia, že Li Hongzhi bol normálne dieťa, ktoré dostávalo v škole len priemerné známky. Z ich reakcií – pokiaľ ide o jeho vytvorenú históriu o „duchovnej kultivácii" – je ich odpoveď buď „nezmysel" alebo „to je nemožné", či „nikdy som nevidel alebo o tom nepočul". Jeho nadriadení a spolubývajúci na vojenskej farme alebo v lesnej polícii rovnako tvrdia, že bol iba normálnym členom. Dodávajú, že v tej dobe platil prísny vojenský poriadok, program vrátane umeleckých vystúpení bol veľmi náročný, takže Li Hongzhi nemal čas praktikovať tzv. „Veľké právo". Jeho kolegovia z mestskej Spoločnosti pre obilniny a olejniny rovnako tvrdia, že Li Hongzhi nepoznal nič, čo sa týka „spôsobu cvičenia" a „duchovnej kultivácie" vôbec predtým, než vstúpil do kurzu qigong (Čchikong) v roku 1988. Stručne povedané, ktokoľvek, kto bol s Li v dôvernom vzťahu, nevie nič o tom, že by Li mal „zázračné schopnosti", čím sa sám chváli. Keď sa ho pýtali, prečo si vytvoril vlastnú históriu života, Li odpovedal: „Nikto by mi neveril, keby som sa tak nenadsadil". Tieto vcelku klamné „zázračné schopnosti" sú podvodom spôsobovaným na tých, ktorí poznajú málo jeho osobu. Kacírske idei obhajované Li Hongzhi Li Hongzhi hlásal svoje kacírske idei a bludy pri každej možnej príležitosti a zahrnul tieto absurdnosti do niekoľkých kníh, ako sú: „Zhuan Falun" a „Falun Fofa" Tieto knihy boli rozširované. Nižšie uvedené bludy, ktoré Li Hongzhi opakovane uvádzal do praxe, pochádzajú z kníh, ktoré on a jeho hlavní stúpenci napísali a predávali na kazetách a video nahrávkach. Rozširovanie teórie o „dni posledného súdu", kedy sa ľudstvo dostalo na okraj svojej skazy. Pri mnohých príležitostiach Li Hongzhi tvrdil svojim poslucháčom: „Ľudstvo má skúsenosti z mnohých zničujúcich katastrof..." „Nasledujúce zničenie – úplné zničenie - nastane skoro. Bude to zničenie čo do obsahu aj ducha a bude to skutočne hrozné!" Li v jednom svojom prejave povedal, že „prosím, povedzte každému okolo vás, že súčasná doba je na pokraji vyhynutia ľudskej rasy. Ako povedal Sakyamuni, všetci diabli sa zjavia v tomto čase". Li ďalej povedal svojim stúpencom... „Zistil som, že ľudstvo už 81 krát prešlo v minulosti katastrofami a za každým prežilo len málo ľudí". Prehlásil ďalej, že „ľudstvo na tejto Zemi stojí tvárou v tvár osudu, ktorému sa nevyhne. Naša planéta mala byť, podľa môjho výpočtu, totálne zničená minulý rok". Povedal ďalej, že to bol on sám, ktorý oddialil toto zničenie o 30 rokov. Li zatracuje ľudstvo a pozerá na Zem, ako na hromadu odpadkov. Keď Li Hongzhi hlásal svojim stúpencom „Falun Gong", opakovane tvrdil, že ľudstvo bolo veľmi ohrozené. Povedal: „Ak sa obzriete okolo seba, tak uvidíte dnes ľudstvo v mimoriadnej hrozbe, naozaj hroznej situácii! Je plné skazených ľudí". Ďalej hovorí „Ľudstvo sa ako celok zhromažďuje a všade je plno diablov". Li potom vysvetľuje svoj názor, keď hovorí, že „ľudská rasa, ktorá sa vyvinula do dnešného štádia je deformovaná a plná zločinu. Preto bohovia vcelku stratili dôveru v ľudstvo". To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa bohovia už ďalej nezaujímajú o ľudstvo". Li ďalej povedal svojim stúpencom... „dôvod, prečo sme sa narodili na Zemi, nie je iba v tom, aby sme boli iba ľuďmi. Mali by ste mať cieľ, aby ste získali ucelené znalosti rovnako ako o zvyšku vesmíru, aby ste unikli zmätkom a vrátili sa na iný svet. Ale sú ľudia, ktorí nie sú schopní to učiniť, potom sa narodili do tohto sveta znovu a znovu, podľa doktríny samsara až do doby, keď svet dospeje k svojmu koncu. Preto Zem postihli mnohé katastrofy". Li rovnako prehlásil: „Spravidla zlí ľudia padnú do kozmu, do jeho stredu, ktorým je Zem. V dôsledku toho, Zem slúži ako hromada odpadkov z vesmíru". Dodal ďalej, že „tí, ktorí zostúpili na úroveň obyčajných ľudí, sú odsúdení k zániku". Li neguje modernú vedu a nalieha na svojich stúpencov, aby sa vyhýbali vede. Li Hongzhi vyhlasuje svojim stúpencom „Falun Gong" : „Veda dnes nie je vedou v pravom slova zmysle...pretože nikdy nemôžete užívať vedu k preskúmaniu hlbokých tajomstiev kozmu". „Veda a technológia ľudstva nemôžu dosiahnuť vysoký stupeň pochopenia...avšak my, ktorí praktizujeme Falun Gong, my to môžeme pochopiť a Budha je vedec na najvyššej úrovni". Teda „veda ľudstva je dnes v skutočnosti rozvíjaná na chybnom základe. Jej pochopenie kozmu, ľudstva a života je vcelku chybné. Preto v našich kruhoch zásadne neuznávame modernú vedu, považujeme to za vedu chybnú. Li tvrdí, že iba on sám a jeho „Falun Dafa" môže spasiť ľudstvo. Opakovane tvrdí stúpencom „Falun Gong", že „Falun Dafa" po prvý krát od dôb tvorenia osvietil ľudské bytosti tým, že im nechal charakteristiky vesmíru (zákon Budhy), čo slúžilo ako rebríček do neba. Povedal ďalej, že „som jediný na svete, ktorý môže šíriť ortodoxný zákon Budhy. Preto robím skutok, ktorý nikdy nebol vykonaný mojimi predchodcami. Skutočne, ja robím veci, ktoré ľudia nerobili nikdy predtým. Propagujem základný zákon vesmíru, ktorý nemôžete prečítať v žiadnej knihe z minulosti či prítomnosti, čínskej či zahraničnej. Teória, ktorú navrhujem, sa vzťahuje k podstate kozmu. Je to základný zákon Budhy". Ďalej Li povedal svojim stúpencom: „Som tu, aby som vás zachránil z tohto sveta. Ak vás nemôžem zachrániť ja, nie je na tomto svete nik, kto by bol schopný tak učiniť. Ľudská spoločnosť sa zhoršila do mimoriadneho stupňa. Z toho dôvodu sa nikto nemôže o vás postarať okrem mňa. Ostatní len čakajú až budete zničení. Mám nadprirodzené vlastné podoby v éteri a je ich nespočetné množstvo. Ja môžem riadiť toľko ľudí, koľko chcem, dokonca celé ľudstvo". Li tvrdí, že choroby sú „trestom karmy" a zakazuje svojim stúpencom radiť sa s lekármi alebo užívať lieky. „Karma" je budhistický termín, ani v kladnom či zápornom zmysle. Li Hongzhi však tento pojem používa, aby vyjadril koncept odplaty za hriech. Svojim stúpencom v „Falun Gong" káže: „Základnou príčinou všetkých ochorení a nešťastí je „karma". Ochorenie pochádza z jedného druhu „základu karmy, formulovaného čiernou hmotou". „Ďalej pokračuje: „karma je základná príčina a najvýznamnejší prameň chorôb". „Narodenie, staroba, choroba a smrť sú dopredu určené", tvrdí Li. „To sú odplaty karmy. Ako náhle ste raz dlžníkom tak platíte. Choroby spôsobuje karma. Ak niekto nemôže karmu zničiť, nikdy nemôže chorobu úplne vyliečiť. Iba praktizovaním Falun Gong sa možno karmy zbaviť. Žiadne iné spôsoby nemožno použiť". Li taktiež povedal, že "základ ochorení je problém iného priestoru, ktorý sa odráža v našom súčasnom priestore. Napríklad ak patogenická baktéria žije v inom priestore, ako môže byť liečená? Preto my, vyznávači Falun Gong, nehovoríme o chorobách, pretože sú výsledkom karmy". Li tvrdí, že sám má nadprirodzené podoby a zasadil do brucha svojich stúpencov „kolobeh zákona" Li Hongzhi požadoval od praktizujúcich „Falun Gong" . „žiaden z vás, mojich žiakov alebo majstrov iných škôl, nemá nadprirodzenú podobu tela. Pokiaľ viem, som jediný, kto na tomto svete má nadprirodzenú podobu tela. Mám nespočetne veľa nadprirodzených podôb tela, ktoré vypadajú presne ako ja. Sú v inom priestore a môžu meniť svoje rozmery bez obmedzenia a slobodne". „Som hlavné telo, ale oni majú schopnosť robiť veci nezávisle. Môžu sa o vás starať, chrániť vás, pomáhať vám v praxi a iné veci. Sú naozaj mojím stelesnením. Preto ja vás môžem ochrániť. Väčšinu mojich nadprirodzených podôb tela oblieka budhistický šat (kasaya), má kučeravé, modré vlasy, modré ako zafír". „Dnes je ľudská spoločnosť mimoriadne chaotická a špinavá," hovorí Li svojim stúpencom „Falun Gong". „Ľudia sú príliš poškvrnení karmou a zlým myslením. Avšak ja vás toho všetkého zbavím a usadím do vás svoj žiariaci „kolobeh zákona", spolu a s inými vecami, vrátane „Falun Dafa", aby ste mohli skultivovať seba a očistiť vaše nenávidené, zlé telá...To je jedinečná šanca, ktorá sa nevyskytla od prvého dňa zrodenia sveta. Budete nevýslovne šťastní keď dostanete túto šancu". Li povedal: „Kolobeh zákona", ktoré som vsadil do brucho svojich stúpencov krúži 24 hodín denne. Automaticky pomáha praktizujúcim v ich praxi. Inak povedané, aj keď praktizujúci necvičí celý deň, „kolobeh zákona" kultivuje toho človeka nonstop". Li definuje a znevažuje náboženstvo, propaguje „Falun Dafa" za ortodoxný zákon. Pod rúškom „Zákona Budhu", Li Hongzhi spochybňoval niektoré náboženské výrazy a deformoval budhizmus. Jeho kacírske idei sú vo svojej podstate protináboženské Li Hongzhi tvrdí, že jeho „Falun Dafa" je najvyšší zákon Budhy a „ortodoxný zákon", ktorý stojí nad všetkými náboženstvami. Aby stúpenci „Falung Gong" verili v „Falung Dafa" a boli poslušní doktríne jeho kacírskeho kultu, Li Hongzhi zakázal praktizujúcim, aby verili v akékoľvek náboženstvo. Povedal: „Existujúce náboženstvá nemôžu viac zachrániť ľudí od trýznenia. Tieto náboženstvá vám nemôžu získať schopnosť seba-kultivácie a tak sú na nízkej úrovni. Musíte odmietnuť veci na nízkej úrovni, pretože by spôsobili zmätok v tele, ktoré kultivuje. Tak by ste neboli schopní sa vrátiť domov, poškodili by ste si vlastnú cestu vopred". Li ďalej požadoval: „Čo sa týka budhizmu, kresťanstva, judaizmu a iných náboženstiev, pripúšťam, že v histórii boli ortodoxnými náboženstvami. No v tomto historickom období a v dnešnej spoločnosti, kedy sa koncepcia ľudstva modernizuje, je nemožné, aby ľudia pochopili pravú koncepciu človeka z dávnych ideí. Nemôžete pochopiť staré náboženstvá, ani nemôžete byť nimi zmenení. V dôsledku toho sa nebudú o vás starať. Hovorím to preto, že možno sme zblúdili z pravej cesty náboženstvom, ktoré nemôže pomôcť ľuďom v ich trápení". Li tiež povedal: „Niektoré náboženstvá vstúpili do tohto storočia". Nie len v tomto storočí, ale taktiež v niekoľko minulých storočiach sa objavili nové náboženstvá. Väčšina z nich boli falošné". Ako vodcovské osobnosti čínskych náboženských kruhov zdôrazňujú, nie len Li Hongzhi a jeho „Falun Gong" nemajú nič spoločné s náboženstvom, ale ich kacírske idei sú priamo v rozpore s náboženskými doktrínami a sú preto náboženské. Li obhajobou kacírskych ideí kontroluje myslenie tých, ktorí praktizujú „Falun Gong" Li Hongzhi obhajuje teóriu bezprostredného „konca sveta", ktorý môže odvrátiť nevídané nebezpečie a postrácanie. Li nariadil svojim stúpencom „Falun Gong", aby mu boli absolútne poslušní, aby mysleli a konali v prísnom súlade s jeho učením, aby takto mohol kontrolovať ich myslenie. Li Hongzhi obhajoval doktrínu svojho kultu a prijal všetky druhy kacírskych prostriedkov a kontroloval stúpencov „Falun Gong". Výsledkom bola smrť mnoho členov „Falun Gong" a vážne škody na zdraví mnohých ľudí. Podľa neúplnej štatistiky z niektorých provincií, autonómnych oblastí a miest pod ústrednou správou, zomrelo do polovice roku 1999 celkom 1.404 ľudí, v dôsledku praktík „Falun Gong" a ešte omnoho viac iných utrpelo psychické poruchy z tých istých dôvodov. Podľa lekárov Pekinskej lekárskej univerzity, od roku 1992 počet pacientov s psychickými poruchami v dôsledku praktík „Falun Gong" značne stúpol. Medzi tými, ktorí zomreli v dôsledku praktizovania „Falun Gong" boli aj tí, ktorí boli oklamaní „doktrínou karma" a dokonca sa odmietli poradiť s lekárom alebo brať lieky, keď ochoreli. Iní psychicky zmätení v priebehu praktík „Falun Gong" dokonca spáchali samovraždu alebo zavraždili iných. Tragickejšie však je, že niektoré obete tak verili Li Hongzhi a jeho „Falun Gong", že aj keď trpeli v dôsledku ochorenia, neliečili sa podľa príkazov Li Hongzhi a sebaklamom sa obviňovali, že nemali dostatočnú vieru v „Majstra Li", nedosiahli totiž veľkých výsledkov v praktikách „Falung Dafa". Takto spôsoboval osobné a rodinné tragédie, ktorých bolo nespočítateľné množstvo. Je nutné podotknúť, že zatiaľ čo Li Hongzhi povedal iným, aby nevyhľadávali lekárov alebo užívali lieky, keď boli chorí, sám toto nepraktizoval. Boli nájdené mnohé účty k úhrade za lekárske úkony a lieky pre Li Hongzhi a jeho rodinu. Teraz, keď tieto nezmyslené bludy vyšli najavo, Li Hongzhi sa pokúša ich odmietnuť a obhájiť ich. Ešte sám skompiloval, vytlačil a distribuoval knihy a vychvaľoval tieto bludy. Ako to môže popierať, keď je to otlačené čierne na bielom? Žiadna zodpovedná vláda na svete by netolerovala kacírsky kult, ktorý prevádza škodlivú činnosť, ktorá pripravuje ľudí o životy a o zdravie. V tomto smere čínske zákony majú jasné ustanovenia. Li Hongzhi preto nemôže uniknúť odplate za zločiny, ktoré spáchal. Porušovanie práv iných ľudí a vážne narušovanie verejného poriadku ilegálna organizácia založená Li Hongzhi „Študijná spoločnosť Falun Dafa" je najväčším orgánom „Falung Gong". Táto študijná spoločnosť má po celej krajine 39 hlavných inštrukčných staníc, 1.900 inštrukčných staníc a 28.000 miest pre praktizovanie „Falung Gong". Okolo 2 miliónov osôb vstúpilo do organizácie „Falun Gong" (Li Hongzhi v jednej poznámke chvastúnsky povedal, že praktizujúcich cvičenia je okolo 100 miliónov osôb). Hlavné inštrukčné stanice sú priamo podriadené „Študijnej spoločnosti Falung Dafa". Direktívy Li Hongzhi sú predávané cez „Študijnú spoločnosť Falun Dafa" rôznym hlavným staniciam, ktoré ďalej postupujú inštrukčným staniciam a jednotlivcom. Organizácia „Falun Gong" žiada členov, aby chodili do inštrukčných staníc a miest prakticky denne. Ďalej členovia poriadajú pravidelné kolektívne akcie. V skutočnosti „Falun Gong" sa stala jednoducho nástrojom umožňujúcim Li Hongzhi prevádzať všetky druhy aktivít porušujúcich zákony. Potom, čo skutočný charakter Li Hongzhi vyšiel najavo, prevažná väčšina praktizujúcich cvičenia sa náhle prebudila zo svojho chybného postoja a prerušila s „Falun Gong" styky. Li Hongzhi a organizácia „Falun Gong" pod jeho vedením nedovolí kritické názory na jeho doktrínu. Kto bol proti Li Hongzhi a „Falun Gong" táto sekta potom bez žiadneho povolenia organizovala zhromaždenia, podceňovala svojich stúpencov k útoku proti týmto ľuďom, ktorí zdvihli svoj kritický hlas. Od roku 1996 mnohí ľudia napísali články odhaľujúce kacírsku podstatu a vážne škody spôsobené „Falun Gong". Toho využila „Falun Gong", aby obliehala školy, médiá, nakladateľstvá, vládne orgány a dokonca obydlia jednotlivcov pri rôznych príležitostiach, čo kulminovali v Pekingu k nelegálnej demonštrácii v apríli 1999, keď cez 10.000 osôb obliehalo Zhongnanhai, sídlo ústrednej vlády. Demonštranti, vôbec nerešpektovali právo, chceli umlčať verejnú mienku rovnako ako zamedziť iným ľuďom, ako médiám a nakladateľstvám, aby nekritizovali „Falun Gong". To vyústilo k situácii, v ktorej si nikto nikdy nedovolil pohoršiť Li Hongzhi a jeho „Falun Gong". Táto situácia vážne poškodila verejný poriadok, hrubo narušila normálny život občanov a pripravovala ho o slobodu prejavu a osobného bezpečia. To všetko odhaľuje ich protispoločenský charakter. Začiatkom apríla 1999 mládežnícky časopis „Prehľad vedy a techniky", vydávaný Pedagogickou univerzitou v Tianjin (Tchien-ťinu), vytlačil článok akademika Čínskej akadémie vied He Zuoxiu (Che Cuo-siou) nazvaný „nesúhlasím, aby školáci praktizovali Qigong". To bola zámienka pre „Falun Gong", aby vyvolala problémy. Mobilizovala svojich členov, aby protiprávne obliehali byt profesora He a Pedagogickú univerzitu v meste. Dňa 22. apríla sa Li Hongzhi vrátil z USA do Pekingu rozhodnutý eskalovať toto obliehanie a osobne plánoval nelegálne demonštrácie okolo Zhongnanhai. Ešte pred demonštráciou Li Hongzhi spätne opustil Peking a odletel do Hongkongu. Dňa 25. apríla cez 10.000 členov „Falun Gong" prišlo z rôznych častí krajiny do Pekingu a obliehalo Zhongnanhai. Li, ktorý sa v tej dobe skryl v Hongkongu, manipuloval ľuďmi na diaľku. Jedného dňa mal 29 telefonátov s jeho „hlavným stanom" v Pekingu. Neskôr, aby sa vyhol zodpovednosti, klamal zahraničným novinárom, že o žiadnej akcii popredu nevedel a keď došlo k incidentu, tak bol na ceste z USA do Austrálie. Cez „Falun Gong" hromadil Li Hongzhi peniaze, únikom daní sa dopúšťal ekonomickej kriminality a prepieral špinavé peniaze. Li Hongzhi sa nelegálne zmocnil veľkého množstva peňazí a „Falun Gong" ako prostriedku, aby dosiahol svoj cieľ. Podľa vyšetrovaní príslušných orgánov, od mája 1992 do konca roku 1994 Li Hongzhi a jeho spolupracovníci pod zámienkou usporiadania kurzov „Falun Gong", zhromaždili cez 3 milióny juanov (RMB) za usporiadania 56 takýchto kurzov. Z väčšiny tejto sumy neplatili dane. Hlavným prameňom nelegálnych príjmov Li Hongzhi bola výroba, publikovanie, distribúcia a predaj kníh, audio a video kaziet, ako aj VCD o „Falun Gong". K tomu sa prirátala oblečenie, osobné vybavenie potrebné k cvičeniu „Falun Gong" Napríklad Wuhan Shenshen Group Co. riadená hlavnou inštrukčnou stanicou získala príjem 83 miliónov juanov za ilegálne publikácie o „Falun Gong" a audiovizuálne produkty. Podľa kontraktu, ktorý spoločnosť podpísala s Li, tento obdŕžal 8 % zo všetkých obchodov, mimo príjmu za autorstvo a odmien za korektúry. Od júna 1997 do júla 1998 Spoločnosť odovzdala Li Hongzhi a „Študijnej spoločnosti Falun Dafa" 1.2 milióna juanov a 10.000 USD, z čoho nebola zaplatená individuálna daň z príjmu. Šantungské stredisko pre vedecké, technologické a kultúrne služby publikovalo hlavne audiovizuálne produkty pre „Falun Gong". Počas 5-tich rokov obchodný obrat strediska dosiahol cez 20 miliónov juanov s čistým ziskom cez 8.3 milióna juanov. Teraz bolo overené, že stredisko služieb previedlo „Študijnej spoločnosti Falun Dafa" 700.000 juanov a Li Hongzhi 90.000 juanov. Dodatočne stredisko služieb zakúpilo pre Li vozidlo Santana a tento nezaplatil žiadnu daň z príjmu zo sumy peňazí, ktoré obdržal. Dňa 6. apríla 1996 sfalšoval kúpnu zmluvu na obytný dom v meste Changchun, hlavnom meste provincie Jilin v hodnote 311.000 juanov a takto sa vyhol zaplateniu dane. Od 2. polovice roku 1996 do 1. polovice 1997 osoba menom Yao, vedúci člen „Študijnej spoločnosti Falun Dafa" pašoval knihy o „Falun Gong" z Hongkongu. Podľa overených údajov predajom týchto kníh získal 54 miliónov juanov. Všetky peniaze boli prevedené na účet poskytnutý Ji Liewu (Ťi Liewu), ktorý je agentom Li Hongzhi pre distribúciu kníh o „Falun Gong" v zahraničí. Podľa Ji, všetky peniaze z predaja kníh o „Falun Gong" mimo Číny patria Li. Li Hongzhi má veľké množstvo peňazí deponovaných mimo Čínu. Takto sa dopustil kriminálnych činov, keďže prepieral špinavé peniaze a vyhol sa daniam.
<Suggest To A Friend>
  <Print>