Anasayfa > Haberler
Çin'in Gelişmesi Dünya İçin Fırsattır
Çin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın CHENG Weihua
2020/09/28

1 Ekim'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıldönümü kutlanacaktır. Geçtiğimiz 71 yıl içinde Çin Komünist Partisi'nin liderliğinde tüm Çin 

halkı dayanışma içerisinde çetin mücadeleler vererek alın teriyle Çin'in kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolunu keşfederek Çin'in görünümü 

ve yüz milyonlarca bireyin kaderini değiştirmiş, aynı zamanda dünya barışı, refahı ve istikrarı için önemli katkılarda bulunmuştur.

 

Çin kalkınmada büyük başarılar elde etmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti ilk kurulduğunda Çin halkı son derece fakir, Çin'in sınai ve tarımsal temelleri 

oldukça zayıf, milli ekonomisi ise çöküşün eşiğindeydi. Çin ekonomisi hızlı bir biçimde büyümeyi sürdürmektedir. Cumhuriyet ilk kurulduğunda toplam 

hacmi sadece 30 milyar dolarken 2019 yılında bu rakam 400 kattan fazla artarak 14.4 trilyon dolara yükselmiştir. Yaklaşık 1.4 milyar vatandaş maddi 

sıkıntılardan kurtulmuştur. Çin artık dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, en büyük sanayi ülkesi, en büyük mal ticareti ülkesi ve en çok döviz rezervine 

sahip ülkesi konumundadır. Çin'in, 2020 yılının sonunda mutlak yoksulluktan kurtulma ve 2021 yılında tüm yönleriyle orta halli refah toplumu oluşturma 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi sadece zaman meselesidir.  

 

Çin'in kalkınmasından tüm Çin halkı faydalanmakta ve yaşam seviyesi hızla yükselmektedir. Çindünyanın en çok nüfusu kapsayan, emeklilik, sağlık, 

asgari ücret, konaklama, eğitim dahil olmak üzere yaşamın her alanını içeren sosyal güvenlik sistemini esas olarak kurmuştur. Çin'in kişi başına 

harcanabilir geliri 1949 yılındaki 49.7 RMB (1 RMB=1.12 TL) seviyesinden 2019 yılındaki 30733 RMB seviyesine gelmiştir. Çin'in kişi başı beklenen 

yaşam süresi 35 yıldan 2019 yılındaki 77.3 yıla uzamıştır. Yüksek öğretimde brüt okullaşma oranı %0.22'den %51.6'e çıkarılmıştır. 

Çin halkının ülkenin kalkınma perspektifine ve kendi kişisel gelişim geleceğine olan güveni tamdır.

 

Çin'in kalkınması, öteden beri dünya için fırsattır. Son 10 küsur yıldır Çin'in dünya ekonomisinin artışına yıllık katkı oranı %30'a dayanmaktadır. 

Çin, bütün ülkelere açık küresel bir pazar ve dünyada en büyük potansiyele sahip bir tüketim pazarıdır. 2019 yılında 155 milyon Çin vatandaşı yurtdışına 

seyahat etmiştir. Gelecek 15 yıl içinde Çin'in mal ve hizmet ithalatı sırasıyla 30 trilyon doları ve 10 trilyon doları aşacaktır. Çin aktif bir şekilde uluslararası 

kalkınma yardımına ve insani yardıma katılmaktadır. 60 küsur yılda 166 ülke ve uluslararası kuruluşa toplam 400 milyar RMB tutarında yardım sağlamış, 

sağlık ekibi gönderme gibi yöntemlerle Asya ve Afrika'nın 69 ülkesine sağlık yardımında bulunmuştur. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, güzergahındaki ülkelerin 

kalkınmasına ivme kazandırarak altyapı inşalarını iyileştirmekte ve daha fazla istihdam fırsatları yaratmaktadır.

 

Çin Halk Cumhuriyeti, 71 yıllık kalkınma birikimine dayanarak aniden patlak veren Covid19 salgınının sınamasından geçmiştir. 71 yıllık birikimi, Çin'e 

salgınla mücadelede güçlü maddi temeller ve teknolojik güvenceler sağlamaktadır. 10 gün içinde yüksek standartlı bir hastane inşa edilmiştir. Sağlık 

çalışanlarımızın sayısı ve kalitesi acil kamu sağlık olaylarına müdahale için yeterli düzeydedir. Maske, solunum cihazı ve ilaç için üretim kapasitemiz her 

türlü ihtiyacı karşılayabilecek potansiyeldedir. Güçlü internet altyapısı ve Sağlık Kodu gibi teknolojik yöntemler salgın için takip, kontrol ve önleme 

çalışmalarının düzenli ve pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. Dünya çapında üçüncü aşama klinik denemelerine başlanan 9 aşıdan 4'ü Çin'dendir. Çin Hükümeti 

her zaman halkın can güvenliğini en büyük öncelik olarak görerek, yaşa, mesleğe, etnik gruba bakılmaksızın hiçbir hasta göz ardı edilmeden ve bırakılmadan 

etkili bir şekilde salgının yayılma hızını kontrol altına almıştır.

 

Çin Covid19 salgınıyla mücadelede uluslararası işbirliğini ilerletmeye, diğer ülkelerle salgın kontrolü ve hasta tedavisi konusunda tecrübelerini paylaşmaya, 

ihtiyaç duyan ülkeler ve bölgelere yardım sağlamaya devam ederekinsanoğlu için ortak bir sağlık kader birliği oluşturmaya çalışacaktır. Devlet Başkanı 

Sayın Xİ Jinping, Çin'de Covid19 aşılarının AR GE çalışmaları bitip kullanıma sunulmasından sonra bir küresel kamu malı olarak aşıların gelişmekte olan 

ülkelerce ulaşılabilirliği ve satın alınabilirliğini sağlamak konusunda Çin'in katkılarda bulunacağını taahhüt etmiştir.

 

Küresel çapta yayılan salgın tüm ülkelerin çıkarları ve kaderlerinin birbirleriyle sımsıkı bağlandığını tekrar gözler önüne sermiştir. Küresel tehditler ve sınamalar 

güçlü küresel çözümler gerektirmektedir. 

 

Devlet Başkanı Sayın Xİ Jinping, 21 Eylül'de katıldığı Birleşmiş Milletler'in Kuruluşunun 75. Yıldönümünü Anma Zirvesinde tek taraflılığın bir çıkmaz yol olduğunu,

 "ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım" ilkesinde ısrar edilmesi, tüm ülkelerin genel güvenliği ortaklaşa koruması, kalkınma kazançlarını ortaklaşa paylaşması 

ve dünyanın kaderine ortaklaşa hakim olması gerektiğini ifade ederek çatışma yerine diyalog, baskı yerine istişare, sıfır toplam oyun yerine ortak kazanç geçirerek 

kendi ülkesinin çıkarlarını diğer ülkelerinin ortak çıkarlarıyla bütünleştirerek tüm ülkelerin ortak çıkarlarında kesişim noktasını genişletmeye ve uyum içinde işbirliği 

yapan bir uluslararası aile oluşturmaya çaba göstermemiz gerektiğini belirtmiştir.

 

Çin, kararlı bir biçimde barışçıl bir kalkınma yolunda ilerleyecektir. Çin, dünya barışının inşacısı, küresel kalkınmanın katılımcısı ve uluslararası düzenin 

koruyucusudur. Çin, çok taraflılığı savunmaya ve hayata geçirmeye, BM'nin merkezinde olduğu uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya, uluslararası hukuka 

dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla savunmaya, insanoğlu için kader birliğinin inşasını devamlı olarak ilerletmeye, dünya ekonomisinin daha dengeli ve 

sürdürülebilir bir şekilde büyümesini hızlandırmaya devam edecektir.

 

Hem Çin hem Türkiye önemli yükselen piyasa ekonomisi, G20 üyesi ve Kuşak ve Yol'un doğal işbirliği ortağıdır. Son yıllarda Çin Türkiye ilişkilerinde uzun bir 

mesafe kaydedilmiştir. Devlet Başkanı Sayın Xİ Jiping ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan birçok defa yüz yüze veya telefonda görüşerek iki ülkenin ticaret, 

altyapı, enerji, finans ve teknoloji gibi alanlarda olağanüstü somut işbirliği gerçekleşmesini bizzat hızlandırmışlardır. Salgın döneminde Türkiye'nin su ürünleri 

ve süt ürünleri gibi yeni ürünleri Çin'in piyasasına girmiştir. Çinli firmaların katıldığı entegre güneş paneli fabrikası Ankara'da kurularak kullanılmaya başlanmış, 

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarda bulunmuştur. İki ülke vatandaşları arasındaki gidiş gelişler her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Geçen 

sene 400 binden fazla Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

 

Gerçek dostlar kara günde belli olur. Çin ve Türkiye, salgınla ortak mücadelede güzel bir işbirliği sürdürmektedir. Türk tarafı, Çin'e maske ve koruyucu kıyafet 

gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamış, Çin tarafı da Türk tarafının Çin'den test kitleri ve ilaçlar satın alması için destek vermiştir. Çinli ve Türk uzmanlar, 

koronavirüs için tedavi yöntemi ve salgının önlenmesi ve kontrolü gibi konularda görüş alışverişinde bulunmuştur. Şu an Çin'in geliştirdiği aşı için Türkiye'de faz 

üç klinik denemeler yapılmaktadır.

 

Önümüzdeki sene Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü kutlanacaktır. Çin tarafı, Türk tarafıyla el ele vererek Çin Türkiye 

Stratejik İşbirliği İlişkilerinin derinleştirerek geliştirmek, iki ülke halklarına daha fazla faydalar getirmek ve dünyanın istikrarı ve refahını korumak için çaba göstermeye 

hazırdır. Çin Türkiye ilişkileri karşılıklı destek ve karşılıklı güven içinde daha parlak 50 seneye doğru ilerleyecektir. Çin ve Türkiye'nin geleceği daha güzel olacaktır. 

Arkadaşlara tavsiyeler:   
Yazdir