首页 > 领事服务
Thông báo về việc thực thi quy định yêu cầu hành khách đi chuyến bay sang Trung Quốc phải có Bản báo cáo xét nghiệm âm tính với Covid-19 tại Việt Nam
2020/09/09
 

 Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe lữ hành quốc tế, giảm bớt rủi ro dịch bệnh lây lan từ bên ngoài, theo các yêu cầu tại Thông cáo của Cục Hàng không dân dụng, Tổng cục Hải quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/07/2020, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo quy định về việc yêu cầu của hành khách Trung Quốc và hành khách nước ngoài phải mang theo Bản báo cáo xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi lên máy bay nhập cảnh Trung Quốc với nội dung cụ thể như sau: 

   

 I. Yêu cầu tổng quan 

   

 Từ ngày 01/09/2020, trong các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam hoặc trung chuyển tại Việt Nam đến Trung Quốc, hành khách Trung Quốc, hành khách nước ngoài bắt buộc phải hoàn thành xét nghiệm NAT Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, đồng thời xin Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS” hoặc Giấy xác nhận sức khỏe bằng Bản báo cáo xét nghiệm âm tính. Trước khi hành khách lên máy bay,các hãng hàng không phải kiểm tra Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS”(phụ lục 3) hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe (phụ lục 1). 

   

 II. Thời gian xét nghiệm và cơ sở xét nghiệm 

   

 Xét nghiệm NAT cần phải thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, phải hoàn thành xét nghiệm tại cơ sở được Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định (phụ lục 2), và phải lấy Bản báo cáo xét nghiệm NAT tương ứng. Các cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm NAT, không chấp nhận kết quả kháng thể huyết thanh hay các kết quả xét nghiệm covid-19 khác. Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, phạm vi cung cấp dịch vụ, và chất lượng xét nghiệm của các cơ sở xét nghiệm tại Việt Nam, kịp thời bổ sung và điều chỉnh danh sách các cơ sở xét nghiệm. 

   

 III. Cách thức xin Mã sức khỏe đối với công dân Trung Quốc 

   

 Trong vòng 24h sau khi nhận được Bản báo cáo xét nghiệm NAT âm tính, thông qua kênh Mã sức khỏe phòng dịch bản quốc tế trên ứng dụng phần mềm wechat (khai báo tại mục B và mã QR xem phụ lục 3), khai báo thông tin cá nhân, chụp ảnh và tải lên Bản báo cáo xét nghiệm NAT âm tính. Sau khi Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam xét duyệt hợp lệ, đương sự sẽ nhận được Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS”. Nhấn vào trang https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/hs.html để xem “Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến việc khai báo chứng nhận xét nghiệm NAT của công dân Trung Quốc”. Xin lưu ý lên máy bay trong thời hạn hiệu lực của Mã sức khỏe và hợp tác với hãng hàng không để kiểm tra trước khi lên máy bay. Đề nghị mang theo Báo cáo xét nghiệm NAT bản gốc nếu cần kiểm tra. 

   

 IV. Cách thức xin Giấy chứng nhận sức khỏe đối với công dân nước ngoài 

   

 Sau khi có Bản báo cáo xét nghiệm NAT âm tính, công dân nước ngoài căn cứ cơ sở xét nghiệm NAT tại các khu vực Lãnh sự, scan các giấy tờ: trang thông tin hộ chiếu, Bản báo cáo xét nghiệm NAT âm tính và Giấy chứng nhận sức khỏe đã ký tên (phụ lục 1) gửi vào hòm thư đã được chỉ định của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam. 

   

 Hòm thư chỉ định của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam: 

   

 Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam: consulate_vnm@mfa.gov.cn 

   

 Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn 

   

 Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng: chinaconsul_danang@mfa.gov.cn 

   

 Sau khi Đại sứ quán,Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam phê duyệt sẽ gửi vào hòm thư người xin bản scan Giấy chứng nhận sức khỏe đã đóng dấu của Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán, người xin phải tự in ra và mang đến sân bay. Xin lưu ý lên máy bay khi Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực và hợp tác với hãng hàng không để kiểm tra trước khi lên máy bay. 

   

 Hiện nay, tại khu trung chuyển của các sân bay Việt Nam đều không thiết lập các cơ sở xét nghiệm NAT. Các hành khách trung chuyển tại Việt Nam phải xin Giấy chứng nhận sức khỏe tại nơi khởi hành, đồng thời phải đảm bảo Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực khi lên máy bay dời Việt Nam. 

   

 V. Nhắc nhở quan trọng 

   

 1. Nếu trước khi lên máy bay hành khách không thể kịp thời hoàn thành xét nghiệm NAT và không có Bản báo cáo xét nghiệm âm tính, không có Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS” hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực, tạm thời không phù hợp với điều kiện lên máy bay, cần phải điều chỉnh hành trình; 

   

 2. Các hành khách Trung Quốc, quốc tịch nước ngoài dự định trung chuyển tại các quốc gia mà đã áp dụng quy định khi lên máy bay phải có Bản báo cáo xét nghiệm âm tính (theo dõi thông tin các quốc gia liên quan tại liên kết https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-two/gj.html), vẫn bị kiểm tra Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS” hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe trong quá trình trung chuyển. Xin hãy đảm bảo rằng Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS” hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe vẫn còn hiệu lực trong quá trình trung chuyển, tránh tổn thất về kinh tế và rủi ro bị mắc kẹt tại sân bay; 

   

 3. Hiệu lực của Mã sức khỏe màu xanh ký hiệu “HS” được tính từ ngày cấp Bản báo cáo xét nghiệm, vì xét nghiệm NAT cho kết quả sau một thời gian nhất định, các hành khách quốc tịch Trung Quốc di chuyển bằng đường bay nhập cảnh Trung Quốc sắp xếp thời gian hợp lý để làm xét nghiệm NAT, nếu nhận được kết quả xét nghiệm, hãy lập tức chụp ảnh và tải kết quả xét nghiệm qua kênh Mã sức khỏe phòng dịch bản quốc tế trên ứng dụng wechat, cố gắng tránh việc tải kết quả xét nghiệm vào hôm lên máy bay hoặc một hôm trước đó, để không ảnh hưởng đến công tác xét duyệt của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và làm nhỡ lịch trình cá nhân; 

   

 4. Bản báo cáo xét nghiệm được tải lên phải hoàn chỉnh, rõ nét, không được sửa đổi. Nếu báo cáo tải lên có chất lượng kém hoặc bị sửa đổi, sẽ ảnh hưởng đến công tác xét duyệt, tổn thất sẽ do đương sự tự chịu trách nhiệm. 

   

 5. Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thay đổi, phạm vi cung cấp dịch vụ, và chất lượng xét nghiệm của các cơ sở xét nghiệm tại Việt Nam, kịp thời bổ sung điều chỉnh danh sách và sẽ có thông báo khác, xin hãy theo dõi Trang web chính thức và tài khoản wechat công khai của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán. 

   

 6. Tất cả hành khách phải cung cấp Bản báo cáo xét nghiệm NAT đúng và hợp lệ, hành khách cung cấp Bản báo cáo và thông tin giả tạo sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. 

   

 Số điện thoại Trung tâm bảo hộ lãnh sự toàn cầu và hỗ trợ khẩn cấp của Bộ Ngoại giao: 0086-10-12308 hoặc 0086-10-59913991; 

   

 Số điện thoại bảo hộ lãnh sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam: 0084-24-39331000; 

   

 Số điện thoại bảo hộ lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh: 0084-908002226; 

   

 Số điện thoại bảo hộ lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng: 0084-905580010. 

   

   

 Phụ lục 1: Mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe (tiếng Việt) 

   

 Phụ lục 2: Danh sách các cơ sở xét nghiệm NAT do Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự Trung Quốc quán chỉ định 

   

 Phụ lục 3: Mã QR WECHAT 

推荐给朋友:   
全文打印      打印文字稿