Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Konsolosluk Hizmetleri
 
ÇİN'E GİDECEK KİŞİLER İÇİN SAĞLIK KODU ALMA İLE İLGİLİ GÜNCEL KURALLAR
2021/09/08
 

Şu an tüm dünyada yeni tip koronavirüs salgınında yeni dalgalar yaşanmakta ve mutasyonlar hızla yayılmaktadır. Birçok ülkede salgın önlem 

ve ülke giriş çıkış politikalarında sürekli değişiklik yapılmaktadır, Türkiye'deki salgın da şiddetini korumaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu herkesten gerekli ve acil değil ise seyahat etmemeye ve sınır dışına çıkmamaya özen göstermelerini 

rica eder. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu 13 Ağustos tarihinde yayınladığı"Türk havayollarının yeniden

 sefere başlamasından sonraki politikalar "6 soru""duyurusu hakkında güncelleme ve düzenleme yapmış olup 13 Eylül tarihinden itibaren uygulamaya

 koyacaktır. Önceki duyurumuzun içeriğinin bu duyurumuzla farklar içermesi durumunda lütfen bu duyurumuzu dikkate alınız:

 

1) İlk Hareket noktası olarak Türkiye'den seyahat edecek kişiler

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne veya Başkonsolosluğu'na sağlık kodu başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler:

 

1. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin ve Başkonsolosluğu'nun belirlediği test yapılabilir kurumlar tarafından verilen nükleik asit ve 

antikor IgM'nin (IgG test verileri dahil) çift test raporu;

2. Türkiye-Çin uçak bileti ile güzergah bilgisi;

3. Türkiye'deki ikamet belgesi (Türkiye'deki ikamet belgesi veya ikamet dilekçesi ve kanıtı vs.)

4. Pasaport'ta kişi bilgilerini içeren sayfa,en son Çin'den çıkış yapıldığı damga sayfası ve en son Türkiye'ye giriş damgasının bulunduğu sayfa;

5. Kurum personelleri , kurum çıkarttığı Karantina beyanı (Karantina 21 gün olmalıdır), diğer kişilerin ise Kişisel Karantina Beyanı 

(Karantina süresi 14 gün olmalıdır) ibraz etmesi gerekir

6. Aşı belgesi ve yeni koronavirüs aşı beyanı (Eğer aşı oldu ise).

 

NOT: Başvuru evraklarının gerçekliğinden, geçerliliğinden ve sahte olmadığından emin olunuz test sonuçlarının değiştirilmesi sonucu yasal 

sorumluluk söz konusu olacaktır.

 

2) Başka ülkeden Türkiye'ye Gelip ve Türkiye'den Çin'e transit uçuş yapacak yolcular

       

  Başka ülkeden Türkiye'ye gelip ve Türkiye'den Çin'e transit uçuş yapacak yolcular aşağıdaki şartları sağlamalıdır:     

 

  

   Başlangıç ülkesinden Çin'e direkt uçuşun olmadığı durumlarda veya direkt uçuşun olduğu fakat geçici olarak ara verildiği durumlarda 

sağlık kodu alınarak Türkiye'den (Tüm seyahat boyunca sadece 1 transfer yapılmak ve transfer noktasında 48 saatten fazla kalmamak 

şartı ile) transit uçuş yapılabilmektedir

Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda Türkiye'ye transit uçuş için gelen yolcular, doğacak sonuçlardan kendileri sorumlu olacaklardır.

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne veya Başkonsolosluğu'na sağlık kodu başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler:

1)Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin ve Başkonsolosluğu'nun belirlediği test yapılabilir kurumlar tarafından verilen nükleik asit 

PCR ve antikor IgM'nin (IgG test verileri dahil) çift test raporu;

2)Başlangıç ülkesi –Türkiye-Çin arasındaki uçak bileti ve tüm güzergah bilgisi;

 

        3)Başlangıç ülkesi Çin Büyükelçiliği veya Konsoloslukları tarafından verilen sağlık kodu/sağlık durumu beyanının ekran görüntüsü;

       

 4) Pasaport'ta kişi bilgilerini içeren sayfa ve Türkiye'ye en son giriş damga sayfası;

 

5) Aşı belgesi ve yeni koronavirüs aşı beyanı (Eğer aşı oldu ise).

 

3) Önceden enfekte olmuş kişiler

 

1)Önceden enfekte olmuş kişilerin tespiti;

 

-Daha önce bir sağlık kurumunda yeni tip koronavirüs teşhisi konmuş kişiler;

 

-Daha önceden teşhis konmamış olmasına rağmen nükleik asit PCR, IgM antikor testi ,IgG antikor testi pozitif olmuş kişiler (Aşı olmuş 

kişilerin aşı olmuş kişiler ile ilgili kurallar kısmını okuması gerekmektedir ). 

 

2)Önceden enfekte olmuş kişilerin yeşil kod başvurunda istenenler:

-Tedaviden sonra başvuru sahibi hastaneden alınan akciğer BT görüntüsü veya X-RAY sonuç raporu ve 2 defa elçiliğimizin belirlediği 

sağlık kurumlarından alınmış nükleik asit PCR negatif testi( en az 24 saat ara ile)sonuç raporu;

-Aynı e-posta adresi ile test sonuçlarını Çin büyükelçiliği mail adresine (Çin Büyükelçiliği mail adresi: consulate.tur@gmail.com) veya Çin 

Başkonsolosluğu mail adresine ( Çin Başkonsolosluğu mail adresi: lingshibaohu1@gmail.com )  gönderiniz. İki defa nükleik asit testi örnek 

alma zamanı, e-posta'nın gönderildiği 72 saat içinde olmalıdır, e-posta konu adı "Soy isim, isim + sağlık kodu ön incelemesi"olmalıdır.

-Çin Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu onay verdikten sonra Başvuru sahibi 14 gün(Uçuş günü hariç ) karantinaya girmeli ve sağlık 

durumunu izlemelidir.

 

-Karantina ve sağlık durumu izlemesi tamamlandıktan sonra uçuştan önce 48 saat içinde Nükleik Asit PCR VE IgM Antikor testi tekrar 

sonuçları, çift negatif test sonucu olduğu takdirde Çin Büyükelçiliği veya Konsolosluğu değerlendirerek sağlık kod verecektir.(Diğer 

evraklar "Türkiye'den seyahat edecek kişiler"kısmındaki evraklardır.)

 

4)Aşı olmuş kişiler

 

1. Eğer başvuru sahibi gerekli olan bütün doz aşılarını tamamlamış ise aşağıda iki farklı test sonucu için uygulanan yöntem

 

-Eğer nükleik asit PCR testi sonucu pozitif ise kişi enfekte olarak kabul edilecektir, bu durumda hastaneye gidip tedavi olmalı, iyileştikten 

sonra ise daha önce enfekte olmuş kişilerdeki gereksinimler istenecektir.

-Eğer Nükleik Asit PCR testi sonucu negatif ise, aşı kaydı ve yeni tip koronavirüs aşı olduğuna dair beyan imzalamalıdır ve son aşı 

dozundan 14 gün sonra (uçuş günü hariç)tekrar Çin büyükelçiliği'ne veya Başkonsolosluğuna sağlık kodu başvurusu yapmalıdır.

 

2. Eğer başvuru sahibi gerekli bütün doz aşıları tamamlamamış ise, örneğin 2 doz aşı olması gerekir iken sadece bir doz aşısını 

tamamlamış ise; Veya aynı gün içerisinde 2 veya diğer düzensiz aşılama durumu var ise, kişi aşısız kabul edilecektir.Bu durumda 

olan kişiler aşılarını tamamladıktan 14 gün sonra (uçuş günü hariç) tekrardan Çin Büyükelçiliği'ne veya Başkonlosluğu'na sağlık kodu 

için başvuruda bulunabilirler.

 

3. Aşı olmuş biri daha önceden enfeksiyon geçirdi ise önceden enfekte olmuş kişiler

kısmındaki adımları tamamlayarak sağlık koduna başvurmalıdır.

 

HATIRLATMA: Türkiye'de aşı olmuş kişiler Hayat Eve Sığar, E-devlet , E- nabız uygulamaları üzerinden aşı belgesini indirebilirler, yeni 

koronavirüs aşı beyanlarını da imzalamalıdırlar.

 

 

 

5) Türkiye'de Karaya Çıkan Mürettebat

 

1. Gemiden indikten sonra Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun belirlediği sağlık kurumlarına giderek Nükleik Asit PCR ve Antikor 

IgM ( IgG test verileri dahil )çift testi yaptırmalı sonucu da Çin büyükelçiliği'ne(Çin büyükelçiliği e-posta adresi: consulate.tur@gmail.com 

veya Çin Başkonsolosluğu'na(Çin Başkonsolosluğu e-posta adresi: lingshibaohu1@gmail.com )  e-posta göndermelidir.

2. Çin Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu onayladıktan sonra mürettebat 21 gün karantinaya girmeli ve ve bağlı olduğu kurum karantina 

beyanı çıkarmalıdır. Uçağa binmeden önce gemi çalışanlarının Nükleik Asit PCR test sonuçlarında pozitif sonuç çıkar ise hemen hastaneye 

gidip tedavi olmalı ve Çin Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna bildirmeli, iyileştikten sonra Önceden enfekte olmuş kişiler kısmındaki adımları 

izleyerek sağlık kodu başvurunda bulunabileceklerdir. Aynı gemideki bütün mürettebat14 gün boyunca karantinasına ve sağlık durumunun 

izlenmesine devam edilmelidir ve karantinanın 1. 4. 7 günlerinde ayrı ayrı birer kere Nükleik Asit PCR testi yapılmalı, eğer sonuç negatif ise 

tekrar sağlık koduna başvuru yapılabilmektedir.

3. Karantina sona erdikten sonra sağlık kodu başvurusu için aynı zamanda gerekenler:

 

-Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin ve Başkonsolosluğu'nun belirlediği test yapılabilir kurumlar tarafından verilen nükleik asit ve 

antikor IgM'nin ( IgG test verileri dahil ) çift test raporu;

-Türkiye-Çin uçak bileti ve tüm seyahati kapsayan güzergah bilgisi;

-Pasaport'taki Türkiye'ye son giriş damgasının bulunduğu sayfa;

-Kurumun hazırladığı karantina beyan belgesi;

- Aşı belgesi ve yeni koronavirüs aşı beyanı(Eğer aşı oldu ise).

 

6)Temaslı Kişiler

Çin Büyükelçiliği ve Başkonloslouğu'nun temaslı tespiti ile başvuru sahibi, 14 gün karantinaya girmeli ve sağlık durumu izlemesi yapmalıdır 

ve karantinanın 1. 4. Ve 7. Günlerinde ayrı ayrı birer kere Nükleik Asit PCR testi olmalı ve sonuç eğer negatif ise yeniden sağlık koduna 

başvurabilir.

 

7)Şüpheli Semptomlara Sahip Kişiler

 

Eğer ateş, öksürük, ishal veya diğer semptomlar görülüyor/görüldü ise test yapılması ve tedavi edilmesi tavsiyemizdir. Semptomlar geçtikten 

sonra 14 gün karantinaya girilmeli ve sağlık durumu izlemesi yapılmalı ve karantinanın 1. , 4. ve 7. Günlerinde ayrı ayrı birer kere Nükleik 

Asit PCR testi yapılmalı sonuç eğer negatif ise, başvuru sahibi tekrar sağlık koduna Başvuru yapabilmektedir. 

 

Önemli Uyarı: Türk hava yolları tarafından yayınlanan"Türk Hava Yolları şirketinin Çin'e uçuşları ile ilgili güncel kurallar"göre Çin'e gidecek 

yolcuların Türk Hava Yolları şirketinin TK72 seferinin olduğu gün içerisinde Türk Hava Yolları şirketinin belirlediği noktada 11.00-14.30 saatleri arasında bir PCR testi eklenmiştir. Türk hava yolları 17 Ağustos'ta bu tedbiri başarıyla uygulamıştır ve test sonucu pozitif çıkan 

kişiler uçağa alınmamıştır.

Çin'e gidecek yolculardan çift testi ve Türk Hava Yolları'nın eklediği testi de tamamlamalarını, Çin'e transit uçuş yapacak yolcuların transit uçuş 

için kalış süresini ve testin uygun olmama ihtimalini de göz önünde bulundurarak yolda mahsur kalmamak adına transit uçuş güzergahlarını 

dikkatlice Seçmelerini rica ederiz.

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 

 

8 Eylül 2021

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir